1. – 8. november 2018: modlitba za duše v očistci

Drahí priatelia! V jednom posolstve nám Panna Mária hovorí: „…Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť…“

2. novembra je deň spomienky na všetkých zosnulých. V tento ako aj v nasledujúcich dňoch od 1. do 8. novembra Cirkev dáva možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci, t. j. odpustenie trestov za hriechy pre duše v očistci.

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu treba splniť tri podmienky:

  • spoveď (krátko predtým alebo potom)
  • prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas’ a Sláva).

Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky.

Ďakujeme Vám!

V modlitbe s vami, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. novembra 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú