100. výročie legalizácie potratov

Drahí priatelia!

18. novembra uplynie 100 rokov od legalizácie potratov. Potraty legalizovali komunisti v roku 1920 v Sovietskom Rusku. Potom sa ich legalizácia rozšírila aj do iných krajín sveta. To predstavuje obrovský počet usmrtených detí a tiež zmenu spôsobu života a mentality spoločnosti, v ktorej sa potrat stal životnou normou. Môžeme všetci spoločne v súvislosti s týmto smutným jubileom niečo urobiť? Môžeme 18. novembra zorganizovať modlitbové bdenia za ochranu života nenarodených detí po celom svete? Môžeme prosiť Pána o odpustenie za toľko stratených detských životov…?

Neostáva veľa času, ale ešte je možné niečo zorganizovať: slúženie sv. omší, 24 hodinová adorácia (tam, kde je to možné), modlitba sv. ruženca alebo iné ľubovoľné varianty modlitbového bdenia. Každý môže organizovať modlitbu, ktorá zodpovedá možnostiam vašej farnosti, modlitbovej skupiny alebo vašim osobným možnostiam.

Verím, že spoločná modlitba môže zachrániť mnoho detí a zmeniť situáciu s potratmi na globálnej úrovni. Veľká vďaka. Verím, že sa nám to podarí. Nech nám Boh pomôže zjednotiť sa v modlitbe za nenarodené deti v stom jubileu tejto tragédie.

 

Anna Belova (rímskokatolícka farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Moskva)

krasoten1@mail.ru

+79032711962

Predchádzajúce

Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 07.10.2020.

Ďalej

Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča