2% z dane pre Svetlo Máriino

Milí naši priatelia,

s Božou pomocou po prvý krát je možné podporiť činnosť Svetla Máriinho poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie. 

Nižšie si môžete stiahnúť – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ktoré môžu využiť všetci zamestnanci. Zároveň však musia poslať na daňový úrad – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám na požiadanie musí vystaviť Váš zamestnávateľ.

Samostatne zárobkové osoby a firmy majú už v tlačive daňového priznania uvedené riadky, kam môžu zapísať názov organizácie, ktorej chcú poskytnúť časť zaplatenej dane.

Naša nezisková organizácia je zapísaná v Notárskom registri ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmov. Údaje o našej organizácii potrebné na vpísanie do tlačiva daňového priznania sú nasledovné:

Názov organizácie: SVETLO MÁRIINO, n.o.
 
Sídlo: Kolárovice 338, 013 54 Kolárovice
 
Právna forma: Nezisková organizácia
 
IČO:  45743304
Ďakujeme Vám.

Predchádzajúce

Darček Panne Márii k 100.výročiu jej zjavení vo Fatime

Ďalej

Nahrávka zamyslenia k posolstvu Panny Márie