MODLITBOVÉ STRETNUTIE V PRVÚ SOBOTU

MODLITBOVÉ STRETNUTIE V PRVÚ SOBOTU

Je to deň, keď sa duchovne spájajú členovia, priatelia, jednotlivci, rodiny, modlitbové skupiny spojené so spoločenstvom Svetlo Máriino. Ak je to možné, modlitbové spoločenstvá organizujú v prvú sobotu modlitbové stretnutie. Modlia sa ruženec, čítajú Sväté písmo, slávia sv. omšu, adorujú pred Sviatosťou Oltárnou, rozjímajú nad témami v časopise Svetlo Máriino.

Read Previous

Adorácia, Medžugorie, 01.05.2020

Read Next

PÄŤ PRVÝCH SOBÔT