Úvod k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie.

Môžete si ich vykonať v ľubovoľnom čase individuálne, spoločne v rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo i duchovne spojení s nami v Medžugorí. 

Začíname 13. 07. 2020 a ukončíme na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Tieto duchovné cvičenia sa odporúčajú vykonať raz za rok a ukončiť ich deň pred mariánskym sviatkom. 

Je to pobožnosť úplného zasvätenia sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie – „stať sa jej poddaným“, aby prostredníctvom nej žil v nás Ježiš. 

Zasvätenie spočíva  v tom, že do jej rúk vložíme všetky svoje zásluhy, modlitby, pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť. 

Túto úctu šíril Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Napísal Traktát o pravej úcte k Panne Márii, v ktorom vo všeobecnosti rozvinul a zdôvodnil výhody tohto úplného zasvätenia sa Márii.Na stiahnutie: O pravej úcte k Panne Márii,List sv. Jána Pavla II.

Každý deň má  svoj „vlastný“ text k rozjímaniu: zo Svätého písma, z Traktátu o pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý deň.

  • Každý deň si treba vyhradiť čas, približne 20 – 30 minút dôsledne a vytrvalo, či už ráno  alebo večer.
  • Na stránke www.svetlomariino.sk si môžete každý deň stiahnuť texty k rozjímaniu na daný deň alebo sa môžete pridať do skupiny na what app ak kliknete na tento link :  https://chat.whatsapp.com/FKB1OzDlaVH3vgoYdzIrRD a každé ráno vám príde modlitba. 

  • Záverom duchovných cvičení je slávnostné zasvätenie sa Panne Márii.  

 V prípade, ak máte otázky, môžete nám písať na: gospa3@gmail.com 

 

Read Previous

Svedectvo z 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Read Next

Záver 33-dňových duchovných cvičení