1. Domov
  2. Blogs for 2020

Rok: 2020

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Osobitným spôsobom, deti moje, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás pre nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe tak,…

2019
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, len čisté a otvorené srdce vám pomôže naozaj spoznať môjho Syna a aby všetci tí, ktorí nepoznajú jeho lásku, spoznali ju prostredníctvom vás. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia než smrť,…

2019