2022

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami, aby som vás viedla na ceste obrátenia, pretože svojimi životmi, deti moje, môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Odpustite tým, ktorí vám spôsobujú zlo a kráčajte cestou svätosti. Vediem vás k svojmu Synovi, aby bol vašou Cestou, Pravdou a Životom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil vo vás i skrze vás. Deti moje, ja som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v človeku ako nikdy doteraz. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, aby utíchol každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕtvychvstalého vo vás i okolo vás, aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás i v lepšiu budúcnosť, a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás i okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali na moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Počúvam vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla cestou svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás: vráťte sa k Bohu a k Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste sa dostali, pretože nepočúvate Boha, ktorý vás miluje a chce vás spasiť a viesť k novému životu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu, za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Deti moje, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Homília, páter Damir Pavič, OFM. 25. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE KŇAZOV, 04.07.2022

Ďalej

06.07.2022