23. apríla – nedeľa Božieho milosrdenstva

Drahí priatelia, 23. apríla 2017 je nedeľa Božieho milosrdenstva. Pozývame vás pripraviť sa k tomuto nádhernému dňu modlitbou novény k sviatku Božieho milosrdenstva.

Tento sviatok si prial ustanoviť sám Ježiš, ktorý sv. Faustíne povedal: „Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva“ (Den. 299). „Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát…“ (Deň. 699)

Plnomocné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok:
– byť v milosti posväcujúcej (ak nie som, ísť na svätú spoveď)
– prijať sväté prijímanie 
pomodliť sa na úmysly Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha)
Novéna sa začína na Veľký piatok, 14. apríla.

Predchádzajúce

Audionahrávka tlačovej konferencie arcibiskupa Henryka Hosera 5.4.2017

Ďalej

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva