Svedectvá z 8. Medzinárodnej duchovnej obnovy pre ľudí s hendikepom

Už ôsmy rok po sebe sa v Medžugorí konala púť pre ľudí s hendikepom. Tohto roku od 6. do 9. júna sa tejto púte zúčastnilo viac než 2 250 osôb a medzi nimi boli aj pútnici z Lotyšska, Litvy, Ukrajiny a Ruska. Ponúkame niekoľko krátkych svedectiev našich pútnikov:

„Na tejto púti som sprevádzala svojho syna. Jeho si pozvala Panna Mária. Už v prvý deň sa začali skúšky, ktoré som nezvládala.

V autobuse som cítila, že je medzi nami prítomný Duch Svätý a hovorí: „Sú síce chorí, ale Bohu sú najdrahší“. Ale potom som tie isté slová počula na hore Podbrdo, keď kňaz hovoril: „Vy ste svätí už tu a teraz, na zemi“. Posledný desiatok ruženca sme sa modlili za rodičov a povedali nám tie isté slová: „Aj vy všetci, rodičia, ktorí ste obetovali svoj život pre svoje choré deti“. Vtedy som sa rozplakala, hoci sa mi to nestáva často, a pochopila som, že Boh nepozná len to, čo cítia deti, ale aj to, čo prežívajú rodičia.“

Ilze, Lotyšsko

„Do Medžugoria som prišla nie s veľmi čistým srdcom. Preto som veľmi vďačná, že som mohla ísť na spoveď. Nebo mi prežiarilo celý môj život. Domov sa vraciam s radostným srdcom, že to neviem ani vysvetliť.“

Benedikta, Litva

„Vedela som, že Boh ma miluje, ale nemyslela som si, že toľko. Pred cestou som bola chorá a nebola som si istá, či to zvládnem. Ale moja dcéra veľmi chcela, aby sme šli do Medžugoria spolu. Počas cesty, v Krakove, som dostala silné bolesti  a prosila som Boha, aby mi dal odpoveď,  čo je správne urobiť – ostať tu alebo ísť ďalej. Postarala sa o mňa lekárka, ktorá bola s nami v autobuse a pochopila som, že musím ísť ďalej. Celý čas som vzývala Ducha Svätého, ale nerozumela som tomu ako on pôsobí. Ale Mária mi to ukázala. Nerozumiem veľmi ruský jazyk, ale keď som si zapla rádio s ruským prekladom, všetko som rozumela a vedela som, že to prekladá Duch Svätý. Mária mi tiež ukázala, ako pôsobí cez druhých ľudí.“

Rima, Lotyšsko

„Pre mňa je Medžugorie miesto, kde láska zvíťazila alebo len začína svoju bitku v tvojej duši a postupne ju vedie k nevyhnutnému víťazstvu. Na začiatku odkrýva tvoje slabosti a nedostatky, aby ich potom mohla uzdraviť vo svätej spovedi. Medžugorie je tou láskou, ku ktorej nás neúnavne pozýva Panna Mária vo svojich posolstvách. Je to miesto, kde sa Boh začína vteľovať do ľudských sŕdc.“

Ilija Astanov, Rusko

„Prekvapene som sa pozeral na chorých a ich opatrovníkov: s akou trpezlivosťou prijímali tú námahu púte! Čas strávený s nimi mi dával veľa duchovných síl. Bola to výnimočná príležitosť vidieť súčasne tak veľa lásky a utrpenia, prijatého s pokorou a dôverou. Takáto skúsenosť života povzbudzuje mnohých z týchto ľudí, aby vo svojom živote nadovšetko túžili po Bohu. Uvedomujú si, že len s ním a v ňom môžu spoznať zmysel svojho utrpenia. Pozerajúc na nich som sa stále viac presvedčovala o tom, že títo ľudia sú oveľa bohatší ako tí, ktorí v tomto živote majú všetko a Boha už vôbec nepotrebujú. Keď sa pozerám na svoju doterajšiu skúsenosť, môžem povedať, že táto duchovná obnova pre ľudí s osobitými potrebami je pre mňa jednou z najväčších radostí a dodáva mi život. Verím, že táto skúsenosť mnohých posilní vo viere a rozmnoží radosť života a taktiež dodá silu a lásku druhým, ktorí sa starajú o trpiacich.“

Sr. Marija Marta Przyvara, SSpS, Ukrajina

„Zvlášť sa ma dotkol chlapec s DCP, ktorého som sprevádzala na krížovej ceste. Zasiahla ma hlboká viera a túžba dieťaťa zvládnuť túto cestu, aj keď s mojou pomocou, ale sám. Jeho viera, dôvera a cieľavedomosť na mňa zapôsobili. Zvládne dieťa s takýmto fyzickým ochorením kamenistú krížovú cestu? S Božou a Máriinou pomocou ju zdolal, napriek všetkej bolesti a ťažkostiam. Tým, že to zvládol, ukázal svoju lásku a vieru v nášho Pána Ježiša Krista. A tá nesmierna radosť a láska toho chlapčeka zapôsobila na všetkých, ktorí boli okolo. Toto svedectvo môže slúžiť ako príklad pre mnohých dospelých ako príklad dôvery v Boha, odovzdajúc seba a svoje životné krížové cesty do Božích rúk. Len vierou Pán pomáha, z nášho pohľadu, aj v nemožných situáciách. Každý deň sme v týchto deťoch videli len radosť a lásku, videli sme priateľstvo a milosrdenstvo. Niekedy sa nám zdalo, že táto duchovná obnova je pre nás, dospelých, ktorí sme sprevádzali deti a nie pre nich. Panna Mária všetko viedla tak, aby sme sa znovu naučili milovať, ukázala nám ako má vyzerať láska a aký má byť kresťan vo svojom každodennom živote.“

Zorijana, Ukrajina

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2019 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Eucharistická poklona v deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)