26. Medzinárodný festival mladých v Medžugorí

„Drahí mladí, vitajte v Medžugorí! Vitajte pri Matke, ktorá nás bezhranične miluje!“ – týmito slovami  otec Marínko Šakota v piatok večer pozdravil tisíce mladých zo 70. Krajín sveta, ktorí prišli na 26. Festival mladých do Medžugoria.

 

„Príď ku mne, k svetlu“

Druhý deň festivalu sa začal skorou rannou modlitbou ruženca na hore Podbrdo a zakončil sa klaňaním krížu a modlitbou so sviečkami. „Pamätaj, že Ježiš považuje za svetlo sveta nie len seba, ale aj teba. Ty si svetlom sveta“. „Ty si svetlom pre iných.“

 

Rozhodnite sa nasledovať Pannu Máriu. Mária nás vedie k Ježišovi. Ježiš a eucharistia sú v centre.

Mária, Matka môjho spasiteľa a Matka moja, s láskou ti dnes odovzdávam svoj život. Tak ako teba pod krížom Ježiš odovzdal Jánovi a povedal: „Hľa, tvoja matka!“ Tak aj ja, ako Ján ťa príimam za svoju Matku. Od tejto chvíle si ty Mária moja duchovná Matka. Tak ako Ján sa ti odovzdávam. Príjmi ma k sebe! Nechcem kráčať sám cestou života, ale spolu s tebou. Chcem milovať Ježiša tak, ako si ho ty milovala, Mama. Spolu s tebou sa chcem učiť počúvať slovo Otca a plniť jeho vôľu.

Mária s tebou sa chcem učiť milovať ľudí ako svojich bratov a sestry, lebo oni všetci sú tvojimi deťmi. Zasvätcujem sa ti a prosím, aby bola moja modlitba modlitbou srdcom, v ktorej nájdem pokoj, lásku a silu zmierenia.

Tebe, drahá Matka odovzdávam svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Odovzdávam ti všetky svoje schopnosti a dary. Chcem rásť v tvojej prítomnosti, ako rástol Ježiš.

Tebe, Matka, zasvätcujem aj svoju rodinu, všetkých priateľov, všetkých s ktorými žijem a pracujem. Odovzdávam ti všetkých ľudí na svete, aj tých, s ktorými mi je ťažko vychádzať.

Vďaka ti! Vďaka ti, že ma vedieš k svojmu synovi, Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život!

 

Z katechézy otca Damira Paviča (otec je františkánom, ktorý slúži v Bosne a Hercegovine): „Drahí mladí, nebojte sa Ježišovho pohľadu! Je to pohľad, ktorý nás privádza k ľútosti. Spoveď je pohľadom lásky.“ Vo sv. spovedi sa stretáš s Ježišom, padáš na kolená a hovoríš svojmu Ježišovi: „Odpusť mi!“ Spoveď je milosrdná ruka Ježiša, ktorý používa ruku kňaza. Sloboda je rozhodnutie z celého srdca si vybrať Boha a zároveň všetko, čo je Božie“. 

Verím v milosrdenstvo!

„Pokoj v srdci som získal veľmi jednoducho. Len som si kľakol na kolená pred Pánom. Všetko som mu odovzdal“ (člen komunity Čenakolo)

 

Témou katechéz 6. Dňa festivala bolo odpustenie. Pred katechézami sa v krátkom videu mladí z rôznych krajín delili krátkymi svedectvami k tejto téme.

„Samozrejme, tak ako každý človek, aj ja som vo svojom živote zraňovaná. No, pochopila som, že neodpustenie ma zraňuje ešte viac. Modlím sa za každého, kto mi ublížil a vtedy sa bolesť zo zranenia stráca.

„ja si myslím, že za dar odpustenia sa treba modliť hlavne pred krížom.“

Niektoré myšlienky z katechézy:

„Odpustenie je darom pre mňa aj pre ostatných. Odpustenie nie je slabosťou. Odpustenie znamená nedovoliť, aby v nás pôsobilo zlo.“ „odpustenie je sila a neodpustenie je slabosť. Neodpustenie znamená dovoliť zlu, aby vo mne pôsobilo a manipulovalo mnou… Modli sa, aby sa v tebe uvoľnila sila lásky a aby si bol schopný odpustiť.“

Otec Slávko Barbarič nám odporúča, aby sme si v deň sv. spovede postavili na stôl kvet. Je to ako symbol, ktorý označuje: „dnes kvitnem na novo“. Spoveď je ako kvapka vody na kvet, ktorá mu pomáha znova rozkvitnúť.

 


„Ježišu, vďaka ti za všetko!“

Vo štvrtok 6.8. na sviatok premenenia Pána sa skončil 26. Ročník medzinárodného festivalu mladých.

„Keď som po prvý raz odchádzal z Medžugoria, mal som pocit, že tu ostáva moje srdce. No, pri terajšom odchode si uvedomujem, že Medžugorie ostáva v mojom srdci.“ – hovorí jeden z účastníkov.

Vďaka Ježišovi za všetky prijaté milosti.

 

Predchádzajúce

Priamy prenos 26.festivalu mladých v slovenskom jazyku

Ďalej

Láska si vždy nájde cestu