Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

image description

Drahí priatelia,

pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho Milosrdenstva 19.4.2020

Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred nedeľou Božieho Milosrdenstva.
Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: „Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Dn. 699).

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, prejavme Bohu svoju dôveru týmito jednoduchými slovami: „Ježišu dôverujem ti“a preukážme milosrdenstvo blížnym.

Pozývame vás modliť sa spoločne. Každý deň novény budeme vysielať online o 15.00 na: http://www.youtube.com/svetlomariino/live

Modlitbou korunkymôžeme vyprosiť všetko, ak je to v súlade s Božou vôľou.„Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliťtúto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť“ (Dn. 1541). „Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou“ (Dn. 1731).

Pozývame vás modliť sa spoločne ZAMILOSRDENSTVO PRE CELÝ SVET, ZA SPÁSU DUŠÍ, ZASTAVENIE PANDÉMIE, USKUTOČNENIE PLÁNOV PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA V TEJTO DOBE.

Text novény:

https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/

Spojení s vami v modlitbe,

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugandžič, 09.04.2020

Ďalej

Veľkonočné prianie spoločenstva Svetlo Máriino