9. Modlitbové stretnutie – Modlitba za pokoj – Priamo z Medžugoria

Drahí priatelia,

pretože nie je možné organizovať Medžugorské modlitbové stretnutie v Poprade

– Modlitba za pokoj, ktoré sme plánovali 25.04.2020, rozhodli sme sa organizovať ho prostredníctvom internetu v spolupráci s Videoštúdiom DANI priamo z Medžugoria.

Stretnutie sa uskutoční pod záštitou a s požehnaním Mons. Henryka Hosera apoštolského vizitátora pre Medžugorie.

Krátkymi katechézami sa nám prihovoria:

Mons. Henryk Hoser SAC

Páter Marinko Šakota

Páter Ljubo Kurtovič

Terka Gažiová

Hudobne nás bude sprevádzať spoločenstvo Svetlo Máriino

Pripomeňme si cieľ modlitbového stretnutia:

  • Modliť sa spoločne za pokoj, úmysly Panny Márie v tejto dobe, za víťazstvo jej srdca
  • Povzbudiť sa, obnoviť sa v rozhodnutí žiť jej posolstvá

Program môžete sledovať na našej stránke: www.svetlomariino.com

S prekladom do ruského jazyka na: www.svetmariji.ru    www.svitlomariji.com.ua

Tešíme sa na čas spoločne strávený v modlitbe a rozjímaní

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugandžić, Medžugorie, 20.04.2020

Ďalej

Homília, páter Zvonimir Pavičić, Medžugorie, 21.04.2020