28. duchovná obnova pre kňazov

28. duchovná obnova pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí od 3. do 7. júla 2023.

Téma: „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49)
V škole Panny Márie

Viac informácií nájdete tu: 28. duchovná obnova pre kňazov  2023 (PDF)

Koordinátorom Duchovnej obnovy je p. Zvonimir Pavičić.

PROGRAM

3. júla 2023 pondelok
16.00 – 18.00 Registrácia účastníkov (Dvorana Jána Pavla II.)
18.00 ZAČIATOK DUCHOVNEJ OBNOVY
Modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie a slávnostné tajomstvá ruženca

4. júla 2023 utorok
09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
09.30 Prednáška, prestávka
11.00 Adorácia v tichu (osobná modlitba, čítanie Božieho slova, meditácia)
16.00 Prednáška
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia)

5. júla 2023 streda
06.00 Ruženec na Podbrde – Vrchu zjavenia
10.30 Prestávka
11.00 Prednáška
12.00 Adorácia v tichu (osobná modlitba, čítanie Božieho slova, meditácia)
16.00 Prednáška
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostné tajomstvá
ruženca)

6. júla 2023 štvrtok
06.00 Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď
16.00 Prednáška
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia)

7. júla 2023 piatok
08.30 Odchod na hrob pátra Slavka Barbariča, modlitba
09.30 Záverečná prednáška
prestávka

DUCHOVNÁ OBNOVA KONČÍ SV. OMŠOU O 11.00 hod.

Predchádzajúce

01.03.2023

Ďalej

02.03.2023