29. MLADIFEST 2018 – „Žiť z Božieho slova“

   Medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže – Mladifest – sa začalo v stredu 1. augusta 2018 pod mottom: „Žiť z Božieho slova“.

  Zhromaždilo sa na ňom desiatky tisíc mladých z 72 krajín (odhad je približne 60 000).

  Program začínal každý deň rannou modlitbou o 9.00 na vonkajšom oltári Medžugorského farského kostola sv. Jakuba. Po nej  nasledovali katechézy, svedectvá, piesne.

  Ranné katechézy viedli páter Ante Vučkovič (štvrtok a piatok) a apoštolský vizitátor pre Medžugorie Mons. Henryk Hoser (sobota). Mladí ľudia sa potom zúčastňovali modlitby sv. ruženca o 18.00. Najdôležitejším momentom bolo slávenie sv. omše každý večer o 19.00.

  Uvítaciu slávnostnú svätú omšu 1. augusta celebroval Mons. Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v BiH za účasti 472 koncelebrantov. Kazateľmi v nasledujúce dni boli páter Ante Vučkovič, páter Marinko Šakota, farár farnosti Medžugorie,  páter Miljenko Šteko, provinciál františkánskej provincie v Hercegovine a apoštolský vizitátor pre Medžugorie Mons. Henryk Hoser.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/foto.djani/photos/?tab=album&album_id=1797762263593736

  Podľa štatistiky najväčší počet koncelebrantov bol v piatok 3. augusta, keď sv. omšu koncelebrovalo 570 kňazov. V stredu koncelebrovalo sv. omšu 473 kňazov, štvrtok 548, sobotu 537 a v nedeľu 485 kňazov.

  Vo štvrtok 2. augusta sa program začal spoločnou modlitbou ruženca na Podbrde. Potom pokračoval od 9.00 do 12.00 v areály kostola – modlitbou, svedectvami, piesňami a tancom. Poobede o 16.00 sme sa znovu stretli pri katechéze, svedectvách a o 18.00 začal hlavný večerný modlitbový program. Záverom večerného programu bola poklona krížu so sviečkami.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/foto.djani/photos/?tab=album&album_id=1799433730093256

  V piatok 3. augusta po večernej omši sa konala procesia so sochou Panny Márie, ktorú niesli mladí z farnosti Medžugorie. Mladí zástupcovia z každej krajiny kráčali za sochou Panny Márie a procesia bola zakončená adoráciou a požehnaním s Najsvätejšou sviatosťou.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/foto.djani/photos/?tab=album&album_id=1801051419931487

  V sobotu 4. augusta po večernej sv. omši nasledovalo nové divadelné predstavenie komunity Cenacolo – Seguimi (Nasleduj ma).

  Počas celého festivalu boli pre mladých k dispozícii kňazi z celého sveta na prijatie sviatosti zmierenia.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/foto.djani/photos/?tab=album&album_id=1802805313089431

  Festival hudobne sprevádzal medzinárodný zbor a orchester pod vedením prof. Damira Bunozu. Súčasťou zboru boli mladí z 23 krajín. Festival bol simultánne prekladaný do viacerých jazykov a vysielaný bol priamo na mnohých rozhlasových staniciach, internetových portáloch a televíznych spoločností. Večerný program 5. augusta prostredníctvom živého vysielania sledovalo 1 076 600 divákov.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/foto.djani/photos/?tab=album&album_id=1804542906249005

  Svätou omšou na hore Križevac v pondelok 6. augusta o 5.00 ráno, ktorú koncelebroval páter Marinko Šakota, sa zavŕšilo 29. Medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže – Mladifest. Ostáva nám povedať posledné: Bohu vďaka a podeľme sa s tým, čo sme prijali.

Viac fotiek:

https://www.facebook.com/pg/Radiopostaja-MIR-Me%C4%91ugorje-1206948569322266/photos/?tab=album&album_id=2306712806012498

Video: https://vimeo.com/283301813

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 6.8. 2018

Ďalej

„Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“