35.výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí (Fotogaleria)

„Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, vám chcem dať svoje materinské požehnanie pokoja  a mojej lásky…“ (25.06.2016.)

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. jún 2016

Ďalej

Váš život je dar