5 rokov nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov a pokoj v celom svete

 

V kalendári sa písal august 2014, keď na Ukrajine stále viac narastal ozbrojený konflikt. Boli sme svedkami strašných tragédií, ktoré so sebou prináša vojna. Stovky nevinných obetí, smrť, dokaličené ľudské životy, zmrzačené duše, spustošená krajina, nenávisť, pokoj v nedohľadne. Bezmocne sme sledovali priebeh udalostí.

Pýtali sme sa: „Čo môžeme urobiť my?“

Odpoveď sme našli v posolstvách Kráľovnej pokoja – modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny.

29.9.2014 sme začali organizovať nepretržitú modlitbu ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja vo svete a za jej úmysly. Oslavujeme piate výročie úprimného volania k Bohu za pokoj. Veríme Máriinmu prísľubu: „Drahé deti, modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny, modlite sa a postite, aby vám Boh daroval pokoj.“

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste strávili hodiny na kolenách s ružencom v ruke a nepretržite sa postili za drahocenný dar pokoja vo svete.

Zjednocujme sa i naďalej, pokračujme s radosťou a nádejou ?

Modlitbové spoločenstvo „Svetlo Máriino“

„Pokoj vám, drahí bratia a sestry! Ďakujem vám za dar nepretržitej modlitby a pôstu.

O nepretržitej modlitbe ruženca sme sa dozvedeli vďaka spoločenstvu Svetlo Máriino a boli sme pozvaní zúčastňovať sa na nej už od samého začiatku. Nepretržitý pôst na úmysly Panny Márie bol v našej modlitbovej skupine organizovaný už od samotného vzniku. Už je to 14 rokov. Práve tento rok uplynulo 14 rokov, odkedy sa schádzame na spoločnú modlitbu.

Čo nám dáva táto modlitba? Dáva nám veľmi veľa: vedomie toho, že Matka Božia nám dôveruje. Táto modlitba nás učí disciplíne, posilňuje našu vieru a spája nás.

Modlitba nám niekedy dáva duchovnú radosť, niekedy je ťažké modliť sa, ale verím, že každú našu modlitbu za pokoj Boh vypočuje a že vo svojom čase prinesie ovocie. Každý z nás by chcel niečo darovať Panne Márii, niečím ju potešiť a urobiť jej radosť. Veď, už len to, že sme s ňou v škole modlitby a života jej robí radosť.

Jedna žena z našej skupiny nám navrhla, aby sme  sa vždy 17-teho v mesiaci nepretržite modlili ruženec. A tak sa aj modlíme.

Pre mňa je to vždy neobyčajný deň. V ten deň cítim prítomnosť Panny Márie a jednotu našej Cirkvi. Po tejto modlitbe prichádza do môjho srdca Boží pokoj, ktorý je iný ako pokoj, plynúci z ľudskej ochrany. Tiež mi táto modlitba dáva vedomie toho, že ma potrebuje Boh, Panna Mária a naša Cirkev.

Stále prosím |Pannu Máriu o milosť postiť sa srdcom a vydržať pôst. Ona nám vždy pomáha. Keď ju zabudnem poprosiť, tak je pre mňa ťažké vydržať pôst. Ona vo svojich posolstvách jasne hovorí – pôstom môžete zastaviť vojny vašej nevery a strachu.

V skupine sme sa zdieľali s jedným svedectvom, že keď sa postíš, prežívaš sv. omšu inak – hlbšie. Niekedy sa ti chce po sv. omši spievať, oslavovať Boha, objať svojich bratov a sestry, objať celý svet!

Elena, Marina a modlitbová skupina – Bielorusko

св2„O nepretržitej modlitbe som sa dozvedela v Medžugorí. Účastníčkou som odkedy som bola na pútí pre ľudí s osobitými potrebami v roku 2018. Táto modlitba pre mňa veľmi veľa znamená – spojenie môjho srdca s Máriiným srdcom. Je to prelievanie krvi po kvapkách. Každé Zdravas‘ Mária je jedna kvapka. Vážnosť tejto modlitby možno vidieť aj podľa roztržitosti (veľa myšlienok odťahuje od modlitby). Je to tiež spojenie sŕdc ľudí z iných krajín, čo oslobodzuje od samoty. Počas hodiny sa modlíme spolu 3-6 ľudia z rôznych kútov sveta a to je zázrak.

Pôst potešuje moju dušu. V druhej polovici dňa sa moja duša raduje a je slobodná. Pôst mi presne ukazuje všetko smetie a všetky rany a strachy mojej duši. Zapisujem si to a potom nad tým pracujem. Ku konca dňa pociťujem pokoj…

Elena, Rusko

св3„Posledný raz som v Medžugorí bola v júli tohto roku. Bolo stretnutie so skupinou z Ukrajiny a počula som pre mňa veľmi dôležitú vec, vetu z posolstva Panny Márie: „Ďakujem vám za vaše modlitby, pretože vďaka nim sa vojna skončila skôr“… To ma ešte viac presvedčilo o sile modlitby, o tom, že aj tie moje nedokonalé modlitby a obety sú dôležité.

Irina, Ukrajina

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Ruženec sa modlím každý deň tak ako to žiada Panna Mária. A každého 14-teho v mesiaci sa snažím pripojiť nepretržitej modlitbe ruženca spolu s mojimi bratmi a sestrami z Litvy. Za ten čas, čo som účastníčkou v tejto modlitbe, som dostala dar pokoja a nádeji aj v mojich osobných úmysloch. Moja vnučka, ktorá žije v Singapure, začala chodiť na sv. omše. Ďakujem našej nebeskej Mame!“

Irena, Litva

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. októbra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Kardinál Joseph Ratzinger o pôste (Slavko Barbarić OFM)