5. Stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria

Srdečne Vás pozývame na 5. Stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria, ktoré sa uskutoční 25.4.2015 v kostole Božieho Milosrdenstva Žilina– Hájik.

STIAHNÚŤ PLAGÁT DO PC

Program:

9:00 Modlitba radostného ruženca

9:30 Prednáška (Gottfried Prenner)

10:45 Prestávka

11:00 Modlitba bolestného ruženca

11:30 Svedectvo (Terka Gažiová)

12:30 Modlitba slávnostného ruženca

13:00 – 15:00 Obed, prestávka

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 Prednáška – (otec Slavomír Trnka)

16:00 Vyloženie Sviatosti oltárnej, chvály, modlitba za uzdravenie a oslobodenie

17:40 Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

17:45 Krátke svedectvá

18:00 Prestávka

18:30 Sv. omša

19.30 Záver stretnutia

Adresa: Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina-Hájik Kempelenova 12 010 15 Žilina

 

Kontakt:

Spoločenstvo „Svetlo Mariino“

mail: gospa3@gmail.com

Pincelová Marta

tel. 0918 557 940

mail: pincelovam@gmail.com

Predchádzajúce

SEMINÁR PôSTU, MODLITBY A MLČANIA. Marec 2015

Ďalej

Priamy prenos 5. Medžugorského stretnutia