6. výročie nepretržitej modlitby

V októbri 2020 slávime 6. výročie Nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja. Ďakujeme Pánovi za každého jedného z vás, kto sa zapojil a svojou modlitbou a obetou prispel k uskutočneniu Máriiných plánov. Mária nás aj v poslednom posolstve povzbudzuje: „Modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás“.

Buďme ešte horlivejšími Máriinými apoštolmi a viac sa zapojme do tejto  reťaze nepretržitej modlitby. Pridajte sa k nám na: www.mir.com.hr/sk

Pochválený buď Ježiš Kristus! 

Volám sa Ljuba. Minulú zimu som navštívila Pannu Máriu v Medžugorí. Tam mi ponúkli, aby som sa hodinu modlila ruženec za pokoj vo svete a za uskutočnenie Máriiných plánov, a ja som súhlasila. Táto modlitba mi od začiatku začala prinášať pokoj do môjho srdca. Ale prešlo niekoľko mesiacov a modlitba ustúpila do úzadia. A postupne som sa prestala úplne modliť. Od tej doby som si začala všímať, že som roztržitá, podráždená, v rodine sa obnovili hádky a vzájomné obviňovanie. Natoľko som bola v tom ponorená, že som znovu bola sklamaná z modlitby aj z Boha. Ale raz, keď som sa sťažovala známej, ktorá mi ponúkla túto modlitbu za pokoj, spýtala sa ma, či sa stále modlím. Na čo som jej odpovedala, že nie, pretože nemám čas, teraz je leto a mám veľa povinností a aj tak sa dosť modlím. A povedala mi, aby som to skúsila a uvidím, že sa všetko zmení. A skúsila som to znova. Nemôžem vám opísať, aká som šťastná, že sa opäť modlím hodinu denne za Máriine plány. Je to neuveriteľný pocit ľahkosti, radosti, istoty v zajtrajšok. Problémy stále existujú, ale s Pannou Máriou veľmi rýchlo nájdem správne riešenie. Preto by som chcela poprosiť všetkých, ktorí túto modlitbu za pokoj ešte neskúsili, aby neotáľali a určite sa začali modliť, a vo vašom živote veľmi rýchlo nastanú radikálne, ale za to príjemné zmeny. Pamätajte, že naša Matka rýchlo beží každému na pomoc. Len jej dôveruj a urobí všetko pre to, aby jej deti boli šťastné.
Ljuba, Ukrajina.

Na jar 2020 som sa začal modliť za pokoj vo svete a uskutočnenie plánov Panny Márie. Najprv sme boli dvaja a zapisovali sme sa na modlitbu vtedy, kedy nám to vyhovovalo a postupne sme sa zapisovali po jednej hodine na týždeň. Táto modlitba zmenila moje srdce. Začal som sa modliť hlbšie, začal som viac spoznávať lásku Panny Márie. Keď sa modlím za pokoj, pokoj prichádza do môjho srdca, napĺňa ho a ja som oveľa radostnejší. 

Teraz sme sa každé ráno začali modliť za pokoj – skupina piatich ľudí.

Zapisujeme sa na určitú hodinu a vždy sa modlíme za plány Panny Márie a za pokoj na celom svete. A každý deň sa stáva pokojným, radostným, môj život sa premieňa a je plný Božej lásky. Cítim starostlivosť Panny Márie vo všetkých svojich aktivitách, vo všetkej svojej práci.

Ďakujem Panne Márii, že ma naučila modliť sa za pokoj a vniesla veľký pokoj aj do môjho srdca. Povzbudzujem všetkých, aby vytvorili malé skupiny a modlili sa za pokoj, lebo spoločná modlitba je oveľa silnejšia a čo je najdôležitejšie, modlitba prináša pokoj každému z nás a všetci ho ak potrebujeme. Nech Pán žehná všetkých, ktorí sa modlia za plány Panny Márie a všetkých ľudí na celom svete.
Taras, Ukrajina.

Predchádzajúce

Sila deviatich prvých piatkov

Ďalej

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2.októbra 2020