9. Modlitbové stretnutie: Modlitba za pokoj, 25.04.2020

Každoročné modlitbové stretnutia na Slovensku, Ukrajine a v Pobaltských štátoch sú našim ĎAKUJEM Pánovi za dar prítomnosti Panny Márie, jej materinskú lásku a všetky milosti, ktoré nám vyprosila. Je to tiež konkrétna odpoveď na jej pozvanie: „Drahé deti, modlite sa za pokoj…pomôžte mi, aby som ja mohla pomáhať vám“.

9. Modlitbové stretnutie Modlitba za pokoj bolo v tomto roku naplánované na 25. apríla v Poprade. Ale kvôli situácii vo svete, to nebolo možné. Preto sme sa rozhodli prežiť tento deň online z Medžugoria. V spolupráci s Videoštúdiom DANI sme mohli pripraviť video svedectvá a modlitbu z hory Podbrdo.

Program sa začal o 8.00 modlitbou slávnostných tajomstiev ruženca. Nasledovali katechézy pátra Marinka Šakotu, medžugorského farára a pátra Ljuba Kurtoviča, ktorý duchovne sprevádza naše modlitbové skupiny. Prostredníctvom audio zápisu sa nám prihovoril aj Mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre Medžugorie. S radosťou nás všetkých pozdravil a na konci stretnutia nám udelil svoje požehnanie.

O 15.00 sme sa modlili korunku Božieho milosrdenstva.  Po nej sa so svojím svedectvom prihovorila Terka Gažiová zo spoločenstva Svetlo Máriino.

Vyvrcholením stretnutia bol večerný modlitbový program z kostola sv. Jakuba v Medžugorí. Stretnutie sa skončilo zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Vďaka prekladu do ruského jazyka sa spolu s nami modlili na Ukrajine, v Litve, Lotyšsku, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Moldavsku a v iných krajinách. Keď sú deti s mamou, neboja sa. A práve toto sme prežili aj my v tento deň. Opäť sme sa presvedčili o tom, že Medžugorie je nádejou pre celý svet.

Ponúkame niekoľko krátkych svedectiev, s ktorými sa podelili medžugorskí priatelia z rôznych krajín:

  • „V týchto ťažkých časoch, keď je celý svet plný strachu, bolesti, smútku, konšpiračných teórií a pocitu opustenosti, beznádeje, modlitbové stretnutie z Medžugoria bolo nádychom čerstvého vzduchu. Pomohlo mi povzniesť sa nad všetkým tým nepochopením a chaosom. Pomohlo mi pochopiť, že vo svete sa môže všetko zmeniť, ale Boh ostáva ten istý. Ježišova láska je vždy aktuálna.“
  • „Cítila som takú vďačnosť, akoby som bola v Medžugorí.“
  • „Hoci bolo stretnutie online, prežila som ho veľmi hlboko: smiala som sa, plakala som, modlila som sa, spievala som medžugorské piesne…Pocítila som ešte hlbšiu túžbu po Eucharistii. Utešili ma slová o tom, že Mária je s nami a vždy je pripravená prísť na pomoc, hneď ako ju pozveme.“
  • „Veľmi sa ma dotkla myšlienka o tom, že dvere kostolov sú zatvorené, ale „kostoly sa otvorili“ doma, v rodinách.“
  • „V minulom roku som prichádzala do Medžugoria. Chystala som sa aj tento rok. Online program som sledovala celý deň. Akoby som naozaj prebývala v Medžugorí. Páčil sa mi nápad s ružencom na Podbrde. Program bol duchovne silný a veľmi potrebný pre nás, ktorí sme v izolácii. Zo srdca ďakujem za dary Ducha Svätého, ktoré som mohla prijať.“
  • „Veľmi sme sa potešili možnosti modliť sa spolu.“
  • „Znovu sme vo svojich srdciach pocítili teplo a pretekajúcu lásku. Ďakujeme všetkým, ktorí viedli katechézy. Ďakujeme, že ste nám pripomenuli dôležitosť odpustenia, výnimočnú, bezhraničnú lásku k tým, ktorí nás ranili, rozdiel postiť sa a postiť sa srdcom, aké nádherné je zamilovať sa do Ježiša v Eucharistii… Nebola to len spoločná modlitba, ale nádherná jednodňová duchovná obnova.“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami v tento deň spojili v modlitbe počas online modlitbového stretnutia.

Modlíme sa za vás v Medžugorí,

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Mesiac Máj s Máriou

Ďalej

Aj ty si pozvaná