„ Aby sa Ježiš mohol narodiť …“

„Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu.“ 25.11.2008

„V tomto čase, milé deti, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú.“ 25.11.2003

„V tento čas príprav a radostného očakávania vás chcem ako Matka upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, na vašu dušu. Môže sa v nej narodiť môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi?“ 02.12.2009

„Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske.“ 02.12.2008

Predchádzajúce

Osobná skúsenosť (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Dovoľme Ježišovi, aby sa narodil (Terézia Gažiová)