Advent v škole Panny Márii

„Advent sa snažím prežívať vždy srdcom, moje srdce radostne očakáva narodenie Ježiša, ktorý ma napĺňa radosťou, pokojom, zázrakmi.

Advent v škole Panny Márie je vždy návratom do Máriinho náručia – cítiť sa malou, túžiacou po jej teple, láske, po dotyku jej nežných rúk… Doslova sa cítim „dieťaťom v bezpečí“ a bez strachu. Je to dar, ktorý daruje narodenie malého Ježiša, ktorý chce, aby sa každé srdce cítilo malým Božím dieťaťom. Je to čas, kedy mi je darované skutočné, úprimné pokánie, keď sa skláňam pred maličkým Ježišom, Kráľom pokoja.“  (Táňa)

„Advent je pre mňa radostným očakávaním príchodu Ježiša. Je to požehnaný čas, kedy ma Pán obdarúva svojimi milosťami. Čas, kedy aj ja môžem darovať viac času Bohu a svojím blížnym. Často si spomínam na posolstvo Panny Márie, v ktorom nám hovorí:

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste urobili niečo konkrétne pre Ježiša Krista. Želám si, aby každá rodina farnosti priniesla na znak odovzdanosti Ježišovi, po jednom kvete do dňa radosti. Prajem si, aby každý člen rodiny položil k jasliam po jednom kvete, aby Ježiš mohol prísť a vidieť vašu oddanosť k nemu.“

„Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša, kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce.“

Tieto posolstvá Panny Márie sú pre mňa vždy pozvaním, zvlášť na Vianoce, darovať Ježišovi to, čo je vo mne najcennejšie – moje srdce, moje dobré rozhodnutia, túžbu nasledovať ho a byť mu vernou.“ (Oľga)

b84

„Pre mňa je advent časom, kedy môžem hlbšie pohliadnuť do svojho srdca, pozrieť sa, čo mi kradne radosť a čo ju v skutočnosti prináša. Napríklad, keď vidím, že už od samého rána sa nemôžem na niekoho usmiať, je to signál, ktorý mi ukazuje, že niečo nie je v poriadku so mnou a nie s tým človekom. A keď v sebe odkrývam také momenty, čítanie evanjelia na každý deň a konkrétne dobré skutky mi pomáhajú nesústrediť sa príliš na seba a svoje slabosti. Ísť v ústrety Bohu, rozhodnúť sa každý deň ísť nanovo naproti blížnemu.

Prinášala som Ježišovi na oltár počas sv. omše svoje plány a túžby a pozývala som ho, aby prišiel so svojím plánom pre môj život. Počas roka som videla plody tejto modlitby v dôležitých rozhodnutiach.

V tomto roku chcem pokračovať a počas adventu sa modliť za dar lásky k takému človeku z môjho života, na ktorého je moje srdce ešte zatvorené. Aby sa skrze lásku a odpustenie mohlo moje srdce otvoriť pre lásku malého Ježiša, ktorý prichádza a mohla sa usmievať na každého môjho brata a sestru.“ (Oksana)

„Advent v škole Panny Márie, je pre mňa čas putovania za Darom. Každým ranným premáhaním sa pri vstávaní na Roráty a spoločnú modlitbu sa moje vnútro stále viac vyprázdňovalo, stišovalo. Pripravovala som sa prijať Dar, túžila som po tom, aby ma celú prenikol. Úprimná prosba k Panne Márii  spoznať na sebe to, čo jej prekáža pôsobiť cezo mňa ešte viac ma týmto putovaním viedla k pravde o mne. Jednoducho, zrazu som viac videla svoje nedokonalosti vo svetle lásky a prijatia, nie výčitiek, vo svetle rastu, vnútornej premeny a práce nad sebou.

A na konci putovania adventom, bola naozaj moja jediná túžba zakúsiť Dar Vianoc vo svojom srdci. Pán ma očistil od vonkajšieho pozlátka Vianoc a prišiel jednoducho do môjho srdca ako Dieťa. Spoznala som, že aby som bola schopná prijať Boha ako Dieťa, sama som sa potrebovala stat maličkou. Nebyť veľkou, ale maličkou v srdci. Ďakujem Panne Márii za tento čas vyučovania v Jej škole.“ (Mária)

Predchádzajúce

19.Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry 2018 (Fotogaléria)

Ďalej

Vianoce – sviatok života (Slavko Barbarić OFM)