Ako stretnúť živého Boha

V marci tohto roku mi zatelefonovali z Medžugoria z modlitbového spoločenstva Svetlo Máriino a poprosili ma o pomoc zorganizovať púť na medzinárodný seminár pre manželské páry z Lotyšska. V Medžugorí sa tento seminár konal už 17. rok. S manželom sme túto ponuku prijali s veľkou radosťou, priam vzrušením. Bolo to pozvanie od Márie, pozvanie prísť do Medžugoria a pokloniť sa Ježišovi vo Sviatosti oltárnej, modliť sa spoločne s Božou Matkou. Všetko do seba zapadalo, ľudia prichádzali a ponúkali svoju pomoc (požičať autobus, GPS, pomáhali modlitbou…). Cítila som, že nás všetkých vedie Boh a všetko, čo sa odohráva je jeho plán.

Keď sme prišli do Medžugoria, hneď sme pocítili atmosféru pokoja a dôvery, a zmizla všetka nervozita a nepokoj. Zúčastnili sme sa semináru, adorácie, poklony krížu, spoločne sme sa modlili na Križevci i Podbrde. Seminár pre manželské páry tento rok viedol otec Ivan Filipovič a manželské páry z komunity Cenacolo. Najviac sa ma dotkla téma Ako stretnúť živého Boha. Hovorili, že to nie je privilégium nejakých výnimočných ľudí. On môže stretnúť každého, chce, aby ho každý stretol v Eucharistii. A ten, kto nestretol Boha, nech sa spýta: Prečo som ťa ja nestretol? Prečo? Čo mi prekážalo? Všetci potrebujeme stretnúť Ježiša vo svojom živote, uvedomiť si, že nás miluje. Prišli sme do Medžugoria, aby sme pocítili a prijali toto stretnutie so živým Bohom. A Máriina prítomnosť nám v tom pomohla.

Takým druhým dotykom pre mňa bola modlitba na Križevci – modlili sme sa na kolenách spolu s mojím manželom. Božia milosť a Máriina starostlivosť nám pomáhali modliť sa srdcom. Predovšetkým sme ďakovali Bohu za to, že sme dostali túto milosť – za možnosť stretnúť ho živého už tu na zemi. Za to, že nás chráni, oslobodzuje a uzdravuje. Modlili sme sa za našu dcéru, prosili sme o odpustenie našich hriechov, za situácie, keď sme všetko ničili, keď v rodine nebolo pokoja, ale len hrubosť a agresivita. Úprimná modlitba nám priniesla pokoj. Ježiš očisťoval naše srdcia, cítili sme, že sme jeho deti, že nás veľmi miluje a že nie sme sami. „Ak je Boh s nami, kto je proti nám?“

Naša rada pre manželov: nájdite si príležitosť prežiť nejaký čas v Medžugorí, aby ste zažili túto skúsenosť vo svojej rodine. Dovoľte Márii, aby vás vzala za ruku a viedla k svojmu Synovi, skutočnou cestou pokoja a radosti.

Valentína a Donat, Lotyšsko

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2016

Ďalej

Advent