Bez Boha nemáte budúcnosti (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Lukášovo evanjelium nám prináša podobenstvo o vdove, ktorá neprestajne naliehala na sudcu, aby ju ochránil pred protivníkom. Podobenstvo hovorí o vytrvalosti tejto vdovy, ktorá sa nevzdávala, neustúpila aj napriek početným odmietnutiam. Sudca nakoniec vypočuje jej prosbu, nie preto, že je milosrdný, ale preto, aby sa jej zbavil, aby ho neobťažovala. Týmto podobenstvom nám chcel Ježiš priblížiť neporovnateľnosť  Božieho vypočutia našich prosieb s týmto nespravodlivým sudcom.

Modlitba a viera kráčajú spoločne…

Toto evanjeliové podobenstvo sa končí Ježišovými slovami: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8). Modlitba a viera. Dve strany tej istej skutočnosti. Modlitba a viera kráčajú spoločne. Známe je porekadlo: „Povedz mi ako sa modlíš a ja ti poviem v čo veríš.“ V modlitbe, v jej praktizovaní,  sa stáva jasným, v čom je podstata kresťanského života. Jedine v modlitbe je kresťan tým, kým je. V Ježišovej modlitbe  upriamenej svojmu Otcovi je vyjadrený jeho vzťah s Bohom, ktorého volá „svojím Otcom“.

Preto apoštoli hľadiac na Ježiša zvolali: „Pane, nauč nás modliť sa!“ alebo „Pane, daj nám väčšiu vieru!“  To sú základné potreby pre nás i pre celý svet. Často počúvame ako u mnohých kresťanov slabne viera. Aj napriek pastorálnym snahám a nespočetnému množstvu duchovnej literatúry sa u mnohých kresťanov vytratila viera. Strata viery súvisí s nedostatkom modlitby.

Preto Panna Mária ako matka, podobná vdove z evanjelia, neúnavne volá a pozýva svoje deti k modlitbe. Vie, že je to jediná cesta k stretnutiu s Bohom. Chce nás voviesť do tohto živého vzťahu s Bohom.  Každý vzťah je potrebné sýtiť, starať sa oň a prehlbovať.

„Pane, daj nám väčšiu vieru!“  To sú základné potreby pre nás i pre celý svet…

Keď sa stratí viera a autentický vzťah s Bohom, potom tie miesta, ktoré mal naplniť Boh, napĺňajú iní bohovia a idoly, ktoré s človekom manipulujú. V posolstve z 25. januára 1997 nám Panna Mária hovorí: „Vytvárate nový svet bez Boha len svojimi silami, a preto ste nespokojní a bez radosti v srdci.“

Súčasná Európa je podobná chrámu všetkých bohov, ktorí prichádzajú z rôznych náboženstiev, a preto sa zdá, akoby sa vracala k pohanstvu alebo ako hovorí Mária, k svetu bez Boha. Bez Boha, bez Ježiša Krista niet budúcnosti ani života tu na zemi a ani vo večnosti.

Modlitba:

Panna Mária, ďakujem ti, že nás materinskými slovami pozývaš k obráteniu. Vďaka ti za tvoje každodenné Áno Bohu a dnes aj za nás, svoje deti. Ďakujem ti za tvoje materinské slovo a hlas, ktorý neprestáva odznievať touto zemou. Vďaka ti za každé srdce, ktoré počulo a spoznalo matkin hlas, ktorý nasleduje. Vypros nám milosti, ty, ktorá si plná milosti, aby sme mohli zažiť skutočné stretnutie so svojím Pánom, ktorý jediný môže obrátiť naše srdcia a naplniť ich zmyslom a plnosťou života. Amen.

Predchádzajúce

Hľadajte pokoj (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. december 2017