Biblia v rodine (Slavko Barbarić OFM)

Sväté písmo je Božie slovo poslané človeku. Jednotlivec ho má čítať a takto spoznávať Boha, ktorý sa zjavuje, spoznávať jeho vôľu, jeho lásku, milosrdenstvo a odpustenie.

Mária chce, aby sa v rodinách čítalo Sväté písmo a aby sa modlilo v rodinách.

Pretože tak, ako je pre jednotlivca dôležité čítanie Písma, rovnako je dôležité vo všetkých ohľadoch aj pre rodinné spoločenstvo.

Rodina, ktorá sa spoločne modlí a rozjíma, bude rodina zjednotená silou Božieho Ducha.

Ten, kto číta Sväté písmo v rodine a rozmýšľa o Božom slove, ten sa bude vedieť modliť a vydávať svedectvo. Rodina, ktorá sa spoločne modlí a rozjíma, bude rodina zjednotená silou Božieho Ducha.

Vizionári často opakujú, že by bolo potrebné  čítať  Sväté písmo na počiatku dňa, vybrať jednu stať a rozmýšľať o nej celý deň.

V posolstve 25. augusta 1996 Mária opakuje myšlienku o Svätom písme, aby sme ho čítali i rozjímali, modlili sa a prežívali. Chce, aby sme postavili Bibliu na viditeľné miesto v našich rodinných príbytkoch. Takým spôsobom by sa Biblia, Boží list, stala niečím, čo nás odprevádza, keď odchádzame z domu do svojej každodennej práce a nabáda nás, aby sme nezabudli na Boha, aby on bol prvý, ktorý nás čaká a víta, keď sa vraciame do svojho domu.

Keď sa každý člen rodiny pri odchode zahľadí na Bibliu a pri návrate uvidí najskôr Bibliu, vytvára v sebe pozitívne vzťahy k sebe samému, k druhým, k svojej práci i utrpeniu, k času i k večnosti.

Chce, aby sme postavili Bibliu na viditeľné miesto v našich rodinných príbytkoch. 

Máriina túžba nám pripomína, čo konal každý príslušník Božieho národa a čo taktiež robila práve ona.

V knihe Deuteronómium 6, 4-9 je napísané: „ Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere!”

Túto modlitbu sa denne modlil každý člen vyvoleného národa štyrikrát a takto bol nevyhnutne v kontakte s Božím slovom jednotlivo i ako rodina.

A spomeňme si na to, čo povedal sv. Hieronym:  Ten, kto nepozná Písmo, nepozná Ježiša Krista.

Zdroj: Slavko Barbarić OFM „Modlite sa spoločne radostným srdcom“

Predchádzajúce

Láska v rodine (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlitba ruženca