Boh je veľký

„Deti moje,  Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu.“ 25.10.1995

 

„Z hĺbky svojho srdca vás pozývam, buďte moji celým srdcom a potom uvidíte, že váš Boh je veľký, pretože vám dá hojnosť požehnania a pokoja.“ 25.2.2004

 

„V mojom príchode k vám, tu medzi vás, sa odráža Božia veľkosť a otvára sa cesta s Bohom k večnému šťastiu.“ 2.8.2008

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. septembra 2020

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 03.10.2020