Boh ma posiela, aby vás zachránil (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabudnite, deti moje, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu, a potom nebo naplní vaše srdce radosťou a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Boh ma posiela, aby vás zachránil

Mária je príčina našej radosti. Boh neobyčajným spôsobom prichádza prostredníctvom nej, aby nás potešil. Toho sme svedkami už 40-ty rok v Medžugorí. Kde Mária povedala: „Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie;moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti; najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala je pozvanie k obráteniu.“ A tiež povedala: „Prišla som pozvať ľudstvo k obráteniu poslednýkrát.“

Najčastejšie volanie Panny Márie v Medžugorí je pozvanie k modlitbe a to je návrat k Bohu. Povedala: „Čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa, aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov. Toto sú osobitné časy! Som s vami preto, aby som vás priblížila k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša.“

Medžugorie nazývajú Máriinou školou. Dva predmety sú v nej každý deň – Božie slovo a ruženec. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária“. 

Začal sa mesiac október, mesiac venovaný zvlášť modlitbe ruženca.  Veľkosť Boha v jeho láske i v Máriinej prítomnosti môžeme zakúsiť i cez modlitbu ruženca. Pripomeňme si niekoľko Máriiných posolstiev o ruženci: „Keď chcete, zoberte si ruženec; už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote; ruženec mám zvlášť rada; prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť; deti moje, venujte mi ruženec, ruže, ktoré tak veľmi milujem; s ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do Katolíckej cirkvi; toto je čas vašej skúšky, s ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou; modlitba robí zázraky, keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vaším Spasiteľom.“ 

Obsahom Evanjelia i ruženca je láska. Je to oduševnenie Ježišovým príbehom lásky. Mária nám nehovorí nič nové. Povedala: „Ja nie som dôležitá vediem vás k môjmu Synovi. Toto sa odohráva aj modlitbou ruženca.

Znovu nás pozýva postiť sa. Pôst znamená ešte viac lásky, obety pre Ježiša. Maličké utrpenie, zriekanie obetované s láskou má veľkú moc. Povedala: „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny. Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, kto sa postí nebojí sa zla“.

I dnes nám odznieva Máriino volanie po láske. Učí nás láskou víťaziť aj nad tým, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. 2. novembra 2015 nám tiež prezradila prečo je tu s nami tak dlho.

„Boh ma posiela, aby som vám pomohla a aby som vás priviedla do raja, ktorý je vaším cieľom. Nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a žehnám vás. Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti , žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti“.  

Ponáhľajme sa v láske, v konaní dobrých skutkoch domov, k nej do neba.

Modlitba
Mária, ty nám neustále opakuješ Ježišovo prikázanie: „Milujte sa!“. Ty si žila na zemi a vieš, že to nie je vždy ľahké, ty nám rozumieš. S tebou prosíme za dar vytrvalosti v modlitbe i pôste, aby sme mohli vidieť zázraky v nás i okolo nás, o ktorých nám hovoríš. Matka, pomôž nám rásť v láske, upriamuj náš pohľad neustále na večnosť. Ukry nás pod svoj materinský plášť, chráň všetky svoje deti i zem, na ktorej žijeme. Amen.

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie 01.10.2020

Ďalej

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)