BOH – OTEC

Kde sa vzala viera? Kde sa vzala viera tvoja, viera moja, naša viera? Viera, ktorá koná zázraky. Je to dar od Boha, nášho milosrdného Otca. Vyrastal som bez otca. Svojho biologického otca som nikdy nepoznal. Keď som bol malý, nerozumel som tomu, prečo nemám otca a iné deti ho majú, prečo vyrastám len s mamou. Teraz vidím, že som nebol ochudobnený, ale obdarovaný mamou – hrdinkou. Pýtal som sa však Boha, prečo nemám otca. A Boh mi odpovedal: “Prečo vravíš, že nemáš otca? Máš mňa, nebeského Otca! Mnohí ľudia poznajú svojich biologických otcov, ale mňa, Boha, ich nebeského Otca, nespoznali.” Vtedy som pochopil, že nie som ochudobnený, ale obdarovaný darom viery.

Šiel som k Bohu skratkou, ktorou je Panna Mária.

Moji rodičia ma počali mimo manželstva a potom sa rozišli – nezosobášili sa. Pýtal som sa preto Boha, prečo to dovolil? Prečo moji rodičia zhrešili a prečo som sa narodil z hriechu? Bohu sa protiví hriech, ale hriešnika miluje rovnako ako spravodlivého. A Boh mi odpovedal: „Daroval som ťa tvojim rodičom, aby si sa za nich modlil.” A vtedy som pochopil, čo je mojou úlohou, čo odo mňa Boh chce, k čomu ma pozýva, a na čo mi dáva silu. Od môjho narodenia prešlo 28 rokov a stal sa zázrak. Tak ako sa môj otec o mňa celý život nezaujímal, nezaujímal som sa ani ja o neho. Až pokým som neprijal pozvanie prísť do Medžugoria, kde som sa chytil za ruku Matky Božej a nechal sa ňou viesť. Stala sa z nej moja matka a viedla ma cestou odpustenia. Boh od nás nechce nič, na čo nám nedáva silu. Pozýva nás skrze Pannu Máriu k obráteniu a odpusteniu, a ak silou Ducha Svätého prekonáme samých seba, budeme nadovšetko odmenení. O tom by som vám v týchto riadkoch rád podal svoje svedectvo.

… Až pokým som neprijal pozvanie prísť do Medžugoria, kde som sa chytil za ruku Matky Božej a nechal sa ňou viesť. Stala sa z nej moja matka a viedla ma cestou odpustenia. 

Nemal som záujem stretnúť sa so svojim biologickým otcom, pokým som sa cítil ukrivdený jeho nezáujmom. Ale vtedy, keď mi Boh dal silu odpustiť, rozhodol som sa s nim stretnúť. Neospravedlňoval som si už svoju neochotu vyhľadať ho jeho nezáujmom o mňa. Vedel som, že Boh odo mňa chce, aby som sa s ním stretol, lebo je to správne. Modlil som sa teda, aby mi Boh dal silu a pomohol mi. Prosil som o pomoc a o príhovor Kráľovnú Pokoja. Nebol som si istý, ako zareaguje moja mama, keď jej poviem, že by som sa mal stretnúť so svojím otcom. Vtedy, keď som nemal odvahu prehovoriť o tom so svojou mamou, čerpal som silu so Sviatosti Oltárnej. Mama to prijala a zorganizovala naše stretnutie. Nevidím to inak, ako že Pán vyslyšal moje modlitby a dal nám silu. Stretol som sa so svojím otcom po prvýkrát vo svojich 28. rokoch a povedal som mu, že ďakujem Bohu za to, že mi dal život skrze mamu a jeho, že mu odpúšťam a prajem mu pokoj a dobro. Po našom stretnutí ma naplnil pokoj, radosť a napriek tomu, že som prežil zložitú situáciu, cítil som sa posilnený. Presvedčil som sa o Božej láske a o sile, ktorou nás napĺňa Duch Svätý. Odovzdal som Kristovi celý svoj život od okamihu svojho počatia až po hodinu svojej smrti a prijal som ho ako svojho Pána a Spasiteľa, ako svoju lásku, silu a radosť. Teraz viem, že mojou úlohou nebolo odpustiť, to bola milosť, ktorú mi od Boha vyprosila Panna Mária. Mojou úlohou je svedčiť o Božej sláve!

Šiel som k Bohu skratkou, ktorou je Panna Mária. Na ceste k Bohu skrze Pannu Máriu o nič neprichádzame. Práve naopak! Vďaka Panne Márii, ktorá je Matkou Božou a zároveň našou matkou, spoznávame Boha v jeho plnosti, ktorá je pre nás smrteľníkov ohromujúca. Matka Božia sa stala našou matkou v okamihu, kedy Pán umierajúci na kríži za hriechy ľudstva vyriekol: “Hla, tvoja matka.” Panna Mária je novou Evou. Evou, ktorej deti nie sú odsúdené k zatrateniu, ale sú pozvané k večnému životu. Panna Mária je Nevesta Ducha Svätého. Priatelia, nestačia mi slová na to, aby som vám opísal všetku tú radosť, ktorú prežívam. Táto radosť hreje v mojom vnútri. Tento plameň má v sebe každý z nás! Je to Duch Svätý.

Boh od nás nechce nič, na čo nám nedáva silu. Pozýva nás skrze Pannu Máriu k obráteniu a odpusteniu, a ak silou Ducha Svätého prekonáme samých seba, budeme nadovšetko odmenení.

Povedal som, že ak silou Ducha Svätého prekonáme samých seba, budeme nadovšetko odmenení. Naša ľudskosť, ktorá je vo svojej podstate dobrá, lebo je stvorená Bohom, ale je skazená našim hriechom, nás odlúčila od Boha. Ale bez toho, ktorý je Alfou a Omegou, nemôže nič existovať, ani my, ľudia. Boh preto poslal svojho jednorodeného Syna, ktorý sa stal človekom podobným nám vo všetkom okrem hriechu, aby sme sa mi napriek svojim hriechom mohli vrátiť k Bohu. Modlime sa teda, aby nás Duch Svätý voviedol skrze Nepoškvrnené srdce blahoslavenej Márie, vždy Panny, do Božského Srdca Ježišovho. Kristus pokoril smrť, a preto my nemusíme zomrieť. Stačí sa odovzdať Kristovi. Nechajme sa preto viesť Matkou Cirkvi, zažijeme zázraky tu na zemi a budeme mať nádej na život večný!

Peter, Slovensko

Foto: freelyphotos.com

Predchádzajúce

Vizionári hovoria: Jakov Ćolo

Ďalej

Vizionári hovoria: Ivanka Ivanković