Boh sa stará o všetko (Terézia Gažiová)

 

Nech bude modlitba balzamom pre dušu“ hovorí nám nebeská Matka. To znamená, že ona vie, že naše duše potrebujú liek. Môže sa stať, že duša je chorá a my o tom ani nevieme alebo i vieme, ale používame lieky, ktoré nepomáhajú. „Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu.“ Povedala nám Panna Mária v jednom zo svojich posolstiev.

Dnes nám ponúka modlitbu ako liek. Balzam, má liečivý, upokojujúci, obnovujúci účinok. Nelieči modlitba, ale obsah modlitby a to je láska. Modlitba je stretnutie s Bohom a on je láska. Nikto nemôže dať pokoj duši iba Boh. Stvoril ju z lásky pre lásku. Keď sa stretáme s tým o kom vieme, že nás miluje, budeme obdarovaní.

Preto tak často v Máriiných posolstvách zaznieva pozvanie modliť sa za skúsenosť Božej lásky. Túto milosť si môžeme vyprosiť jednoduchou modlitbou: „Pane, daj mi zakúsiť tvoju lásku.“

38 rokov sa otvára nebo nad Medžugorím a zjavuje sa Panna Mária. Nebeský Otec jej dovoľuje prichádzať, aby nás učila jeho láske. Miluje nás. Volá nás v tichosti odovzdať sa Bohu a to spôsobuje hlbokú vnútornú premenu v srdciach mnohých pútnikov.

Mária prichádza na pomoc kdekoľvek sa nachádzame, keď ju pozveme modliť sa s nami.

Po skúsenosti Božej lásky v modlitbe nemôžeme zostať nečinní. Panna Mária nám hovorí ďalej: „Plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy.“ V Jej škole našou odpoveďou po modlitbe bude konkrétne, milujúce slúženie blížnym. Bude to radosť z dobrých skutkov, vydávanie svedectva o Bohu nie natoľko slovami ako skutkami. „Prostredníctvom modlitby nájde vaša duša pokoj a svet radosť, že bude s Bohom. Len tak každý z vás objaví pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite potrebu dosvedčovať druhým lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a živote.“

To je Máriin príklad života. V evanjeliu nachádzame, že prehovorila iba niekoľko slov. No bola stále prítomná a zjednotená s Ježišom odovzdaná pre Otcove plány spásy. V radosti, bolesti i v sláve všedných i výnimočných dní vždy vydávala svedectvo lásky.

Dnes nás volá: „Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, on sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety budú mať zmysel.“

Kto nás môže naučiť úplne sa odovzdať Bohu, ak nie Ježišova matka? Ona vie, že tak často zabúdame na Boha, ktorý je tu, aby sa o všetko postaral. Niekedy padáme od vyčerpania lebo sa snažíme riešiť záležitosti bez neho. Preto sme nespokojní, unavení, zaťažení. Ježiš nás pozýva i dnes hlasom svojej matky: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mária nás učí opakovať svoju modlitbu odovzdania – buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, nech sa mi stane podľa tvojho plánu…Vtedy dovoľujeme Bohu pôsobiť tak ako je to pre nás najlepšie. Božia láska sa takto šíri prostredníctvom nášho života. Kráčajme s Máriou, aby sme rástli podľa jej príkladu v modlitbe odovzdania, v slúžení a tichej radosti darovania sa blížnym.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že nám dávaš Máriu, aby nám neustále pripomínala, že nás miluješ. Úplne sa ti odovzdávame jej srdcom, v ktorom nás tak rád nachádzaš. S ňou prosíme za tých, ktorí ešte nepoznajú tvoju lásku. Odovzdávame ti všetkých, ktorí potrebujú modlitbu ako balzam na zranené a nepokojné duše. Prosíme, daj sa im poznať ako milujúci Otec. Daj im zakúsiť upokojujúcu moc modlitby odovzdania a radosť z toho, že ty sa staráš o všetko. Amen.

Predchádzajúce

Vaše srdce je ako kvet (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlitba – balzam pre dušu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)