Boh – váš zajtrajšok (Terézia Gažiová)

Znovu počujeme Máriino vyznanie lásky – milujem vás nesmiernou láskou. Jej slová vyslovené s láskou majú moc dotknúť sa nás a pohnúť nás k slzám pokánia. V Medžugorí si Boh získava naše srdce Máriinou nežnou láskou. Ako nedávno povedala jedna pútnička: „V Medžugorí som pocítila ako sa nebo dotklo mojej duše“. Keď nám je ťažko, viac ako inokedy, potrebujeme nežné pohladenie lásky.

S láskou i tá najťažšia vec je predsa len riešiteľná a zrazu vidíme z ťažkej situácie i východisko.

…aby bol mojím zajtrajškom Boh, musí byť mojím dneškom láska…

Dnes sme pohltený správami o vojnách, nepokojoch. A predstava našej budúcnosti je skôr pesimistická. Mária k nám i dnes prichádza, aby nás povzbudila vytýčením cieľa: „nech bude vašim zajtrajškom Boh.“ A aby bol mojím zajtrajškom Boh, musí byť mojím dneškom láska. Napokon zostane aj tak iba to, čo robíme s láskou. Keď zotrvávame v láske, nemusíme sa ničoho báť. Rozhodnutie je v našej moci. My si vyberáme, čím budeme napĺňať naše dni a zajtrajšok. My si vyberáme smútok, nepokoj, vojnu alebo dôveru vo víťazstvo Božej lásky.

DSC_2134Nebeská matka nás svojim materinským spôsobom upozorňuje ako Ježiš: „dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol, budete počuť o vojnách, útrapách, budú vás zabíjať, prenasledovať, vystúpia falošní proroci, a pretože sa rozmnoží neprávosť v mnohých vychladne láska, ale kto vytrvá do konca bude spasený…“.

…jednoduché prostriedky ako môžeme vytrvať v láske až do konca — modlitba srdcom, pôst, každý deň čítanie Božieho slova, Eucharistia, svätá spoveď. Denné prežívanie prítomnej chvíle s láskou…

Už 34 rokov odznievajú v posolstvách Panny Márie jednoduché prostriedky ako môžeme vytrvať v láske až do konca. A to je modlitba srdcom, pôst, každý deň čítanie Božieho slova, Eucharistia, svätá spoveď. Denné prežívanie prítomnej chvíle s láskou, plnenie si povinností s láskou sme schopní iba vtedy, keď sme sústredení v modlitbe na Boha. V modlitbe prijímame silu uprostred rôznych zápasov aj napriek všetkej negativite konať malé skutky s veľkou láskou. Pred nami sú príklady svätých, ktorí nám dokazujú, že je to možné. Ako hovorí matka Tereza svoj známy výrok: „Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj“. 

Máriino pozvanie je i dnes jednoduché a konkrétne – modlitba a návrat k Bohu. Ona pozná útrapy pozemského života. Vie, že v modlitbe sa buduje pravé priateľstvo s ním, dozrieva láska, a srdce sa napĺňa radosťou. „Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom vášho pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu svoj čas, aby sa on stal vaším priateľom. Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť.“ – povedala nám 25.6.1997.

Modlitba:

Ďakujeme Ti, Panna Mária, za to, že i dnes k nám prichádzaš a silou Božej, nesmiernej lásky nás dvíhaš na kolená a k nebeským výšinám. Staviaš pred nás cieľ – navráťte sa k Bohu a k modlitbe. Vyprosuj nám vytrvalosť a silu rozhodnúť sa napriek všetkým zápasom pre lásku, aby naše srdce mohlo spievať s tebou slová vďaky za všetko, čo Boh koná v našom živote. Zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému srdcu a prosíme, aby sa uskutočnili Božie plány pokoja, zvlášť tam, kde je smútok, nepokoj, vojny a strach. Nech i cez naše úprimné darovanie sa tebe, pôsobí sila tvojej materinskej lásky. Nech otvára srdcia našich blížnych pre pokoj, ktorý môže dať iba Boh. Úplne sa ti odovzdávame. Amen.

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Bez Boha niet pokoja (Fra Ljubo Kurtović)