Bože, Otče náš (Slavko Barbarić OFM)

Bože, Otče náš, dobrorečíme ti, pretože si sľúbil, že pošleš svojho Syna, aby nás spasil a ty si ostal verný svojmu prisľúbeniu. V mene tvojho Syna Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme z Márie Panny a žil najprv v skrytosti medzi nami, prosíme ťa, daj nám tú milosť ochotne ho prijať ako Mária, tvoja pokorná služobnica. Nech sa narodí v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí, v našich rodinách, Cirkvi a celom svete. Otče dobrý, daj nám milosť, aby sme zanechali všetky ostatné znaky a smery a s láskou prijali znak kríža a smer ku tebe a jedni k druhým, aby sa medzi nami mohol uskutočniť pokoj, ktorý nám ty ponúkaš. Nech v nás zotrváva vianočný pokoj a nech skrze nás prichádza ku každému človeku.

Prosíme ťa, Otče, za všetkých, ktorí blúdia týmto svetom a nenachádzajú pokoj, aby ho odkryli a prijali v tvojom Synovi.

Mária, Matka môjho Spasiteľa a Kráľovná pokoja, nech sa na tvoj mocný príhovor naše srdcia naplnia pokojom, nech sa naše rodiny stanú spoločenstvami pokoja a ochotného slúženia životu. Prijmi do svojho materinského objatia každého z nás ako si prijala Ježiša v Betleheme, aby sa každý cítil byť milovaný a chránený, aby sa na tvoj príhovor a tvojou pomocou uskutočnili všetky plány, ktoré ti v tomto čase zveril Pán. Na začiatku tohto nového času sa celým srdcom a celou dušou rozhodujeme spolupracovať s tebou, aby sa úplne uskutočnila Božia vôľa a aby nám bolo dobre. Nech sa tak stane. Amen!

Zdroj: Glasnik mira, 1/2012

Predchádzajúce

Mons. Henryk Hoser o Medžugorí: „Toto je čas a miesto obrátenia. Tu žijeme novú evanjelizáciu“ (z rozhovoru Mons. Henryka Hosera)

Ďalej

Prinášajte pokoj (Terézia Gažiová)