Božie milosrdenstvo očami zasvätených

Začína sa Svätý rok milosrdenstva a my sme poprosili niektorých Bohu zasvätených, aby sa s nami podelili s krátkym rozjímaním nad slovami z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36 – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“

„Byť  milosrdným znamená učiť sa od toho, ktorý je sám  Milosrdenstvo…”

Pápež František oznámil slávenie Svätého roka milosrdenstva. Cirkev nás dnes upriamuje na tento bod, aby sme premýšľali o bohatstve milosrdenstva. Je to veľká potreba, pretože svet je smädný po láske a odpustení.

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“ (Lk 6,36) Premýšľajúc nad touto vetou z Evanjelia podľa sv. Lukáša, mi prichádza na um myšlienka: Aký veľký je náš Boh. Veď milosrdenstvo vychádzajúce z lásky je najkrajšou a najvznešenejšou vlastnosťou Boha.

Prejav milosrdenstva je vždy prejavom lásky. Byť milosrdným znamená učiť sa od toho, ktorý je sám Milosrdenstvo. Pozerajúc na dejiny spásy, môžeme vidieť námahu milosrdného Otca, čo koná pre dobro človeka, a učiť sa od neho.

My, kresťania, sme povolaní nasledovať nebeského Otca. A práve kríž a kalvária nás môžu naučiť byť milosrdnými. Milosrdenstvu sa učíme, keď pozeráme na kríž a pritom vnímame svoje vlastné kríže. Keď človek dokáže spájať svoje utrpenie s Kristovým krížom, naučí sa byť milosrdným.

Prajem si, aby tento čas, ktorý nám Pán dáva ako prejav milosrdenstva, bol správne využitým časom.

Otec Peter

„Cez môj vzťah k nemu ma Otec učí mať rovnaké postoje k druhým – také, aké má on. Mať otvorené, dobroprajné srdce k ľuďom…“

Pre mňa tieto slová znamenajú uvedomiť si lásku Otca a jeho milosrdenstvo ku mne. Znamená to, že viem, že som jeho milovaný syn, ktorý mu nie je vždy verný, ale on má vždy pre mňa otvorenú náruč. Je to nežné, súcitné objatie, ktoré je vyjadrením jeho nekonečnej túžby milovať ma a opakovaním toho, aký vzácny som pre neho.

Cez môj vzťah k nemu ma Otec učí mať rovnaké postoje k druhým – také, aké má on. Mať otvorené, dobroprajné srdce k ľuďom. Rovnako ako Otec so svojou milosťou – mať srdce, ktoré je pravdivé, súcitné, nežné, milosrdné, trpezlivé a odpúšťajúce.

Ako prežívate Božie milosrdenstvo vo svojom zasvätenom živote a ako môžete byť milosrdným?

V každodennej modlitbe prežívam osobné stretnutie s mojím Otcom, zakúšam jeho nežnú lásku, ktorá ku mne prehovára podľa mojich potrieb. Potom sa snažím, aby Božia láska bola prítomná v mojej komunite, aby sme zdieľali Božiu lásku s mojimi spolubratmi.

A nakoniec, dobrá správa, že Boh miluje každého človeka takým, akým je. Túži prijať každú osobu takou, aká je. Boh chce svojou láskou zmeniť život každého človeka.

Ohlasovať jeho pravdu ľuďom po celom svete a ukazovať ju skutkami lásky, to je spôsob, akým môžem byť milosrdný k druhým. Robiť pre nich malé veci s veľkou láskou; ako hovorí Ježiš: „Bol som hladný… Bol som nahý…“ (pozri Mt 25,40).

Otec Peter, MC

Predchádzajúce

Znova nadobudnúť nádej…

Ďalej

Slavko Barbarić OFM „Postite sa srdcom“