Buďte nádejou a radosťou pre tých, ktorí sú ďaleko (Terézia Gažiová)

Kto miluje Pannu Máriu nemôže pri čítaní tohto posolstva zostať ľahostajný. Pretože nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme – napísala svätá Terezka.

Najväčšou bolesťou je strata večného života v nebi. Panna Mária sa delí s nami so svojou bolesťou, keď nám hovorí, že jej „Nepoškvrnené srdce krváca, keď nás vidí v hriechu a v hriešnych návykoch.“ Otvára nám svoje materinské srdce. Zdôveruje sa nám, očakáva našu spoluprácu a odpoveď.

Čo môžeme urobiť, aby sme ju potešili? Duchovným spôsobom jej môžeme dôverne povedať: „Mami, nebuď smutná, chceme ti pomáhať.“

Celkom určite jej najväčšiu radosť urobíme vtedy, keď sa rozhodneme bojovať proti hriechu. Podľa svedectva vizionárov jej robíme tiež veľkú radosť, aj keď sa modlíme na jej úmysly, za to, čo ona pokladá za najpotrebnejšie. Nebeská matka vidí z neba, kto najsúrnejšie z jej detí potrebuje konkrétnu milosť. Príkladom horlivosti za spásu duší sú nám svätí, ktorí prežívali hlboký vzťah s Pannou Máriou. „Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú!“ –  bolo heslom Maximiliána Kolbeho. O dôvernej spolupráci s Pannou Máriou v záchrane duší sa môžeme veľa naučiť i zo života sv. Jána Pavla II., Matky Terezy…

aj v tých najťažších chvíľach  vyčariť na tvári úsmev, ktorým sa získavajú duše pre nebo

Mária nás potrebuje a často o tom hovorí: „Láskou môjho Syna a mojou láskou sa usilujem priviesť všetky blúdiace deti do môjho materinského náručia a ukázať im cestu viery. Deti moje, pomôžte mi v mojom materinskom zápase a modlite sa so mnou, aby hriešnici spoznali svoje hriechy a úprimne sa kajali.” 

Vo Fatime Panna Mária tiež povedala: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“

Zatiaľ čo bola Hyacinta zaujatá „len myšlienkou obrátiť hriešnikov a zachrániť duše pred peklom, František myslel len na to, ako by potešil nášho Pána a Pannu Máriu, pretože sa mu zdali veľmi smutní.“

Máriino naliehavé pozvanie pri zjaveniach vo Fatime je ozvenou posolstiev z minulých rokov i v Medžugorí: „Spolucíťte so mnou!“ „Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia sväto žiť.“

„Mnohé moje deti nemajú nádej, nemajú pokoj, nemajú lásku. Hľadajú môjho Syna, ale nevedia ako a kde ho nájsť. Môj Syn k nim vystiera ruky a vy im pomôžte prísť do jeho objatia. Deti moje, preto sa musíte modliť za lásku. Musíte sa veľa, veľmi veľa modliť, aby ste mali stále viac lásky, pretože láska víťazí nad smrťou a spôsobuje to, že život trvá.”

Buďme usilovní a vynaliezaví,  koľko dobra môžeme urobiť každý deň...

S krvácajúcim srdcom a určite s veľkou bolesťou sa nezastavuje v posolstve nádeje. Znovu dvíha náš pohľad od pozemského k večnému. I v tomto je nám naša nebeská Matka útechou i príkladom. Jej láska k nám je neporovnateľná v porovnaní s našou ľudskou. Máriina láska je Božia, nesmierna. Keď krváca naše srdce, keď my trpíme, obyčajne sme sústredení iba na seba. Bolesť zachmúri našu tvár. Mária je náš vzor. Napriek bolesti nás okamžite prebúdza a povzbudzuje, aby naše „srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko.“ Vo svojej bolesti myslí na nás a potešuje nás: „Nech je moje pozvanie pre vás balzamom pre dušu i srdce“. Nasledujme Máriu. Pozvaní sme napriek krvácaniu srdca prinášať radosť a nádej. V maličkých i veľkých bolestiach všedných dní zomierajme sebe. Istota, že keď obetujeme aj to najmenšie utrpenie s láskou na jej úmysly môže aj v tých najťažších chvíľach vyčariť na tvári úsmev, ktorým sa získavajú duše pre nebo. Prinášajme všetko ako obetu na jej úmysly.

„Oslavujte Boha Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti, život je krátky, využite tento čas, aby ste konali dobro“,  pokračuje ďalej Panna Mária. Pretože ide o veľa, ide o náš život i život našich blížnych. Buďme usilovní a vynaliezaví, koľko dobra môžeme urobiť každý deň. „Zdvihnúť čo i len špendlík z lásky môže obrátiť človeka. Aké veľké tajomstvo! Len Ježiš môže dať našim skutkom takúto hodnotu.“ Povzbudzuje nás svätá Terezka.

Nasledujme Máriu. Pozvaní sme napriek krvácaniu srdca prinášať radosť a nádej…

Začal sa mesiac máj a to je čas, ktorý patrí výnimočným spôsobom Márii. Darujme jej všetky dni tohto mesiaca. Obetujme jej naše modlitby, konajme dobré skutky za Máriine úmysly. Môžeme si vykonať pobožnosť prvých sobôt v mesiaci (http://www.maria.sk/pat-prvych-sobot ).

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za tento čas milosti, v ktorom nám znovu a znovu daruješ Máriu. Tak sa ti zapáčilo. Ty chceš vidieť Máriu na zemi bez toho, aby opustila nebo. Chceš ju vidieť v nás. Zošli na nás svojho Ducha Svätého, nech v nás neustále pôsobí a roznecuje stále väčšiu túžbu podobať sa jej. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Premieňaj nás, formuj nás, urob nás podobnými tvojej neveste – v modlitbe, v slúžení, prinášaní radosti a nádeje všetkým, ktorí sú ďaleko. Amen.

Predchádzajúce

Ježišov pôst : Ježiš a Adam

Ďalej

„Moje Nepoškvrnené srdce krváca…“ (M.M.)