„Buďte poslušní Mons. Hoserovi!“

„Buďte poslušní Mons. Henrykovi Hoserovi!“ – to sú slová Svätého Otca Františka, ktoré dvakrát pošepol medžugorskému farárovi pátrovi Marinkovi Šakotovi pri príležitosti ich stretnutia na nedávnej audiencii vo Vatikáne.

V najnovšom čísle časopisu Glasnik mira páter Marinko opisuje svoje stretnutie s pápežom  pri príležitosti Medzinárodného kongresu správcov a spolupracovníkov svetových pútnických miest, ktorý sa uskutočnil vo Vatikáne 27. – 29. novembra 2018. Kongres organizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie  pod vedením Mons. Rina Fisichella. Šesťsto účastníkov rozjímalo nad témou: Svätyňa – otvorená brána pre novú evanjelizáciu.

Na konci kongresu vo štvrtok 29. novembra bolo naplánované stretnutie s pápežom Františkom. Okrem všeobecného príhovoru sa pápež František rozhodol pozdraviť každého osobne. Tak aj náš medžugorský farár mal možnosť osobne podať pápežovi ruku a podarovať mu ruženec vyrobený z plodov typického hercegovinského kra (Paliurus tŕnitý). Pápež František sa mu obrátil so slovami: „Buďte poslušní Mons. Hoserovi!“ Úvahu nad týmito slovami páter Marinko uzatvára myšlienkami: „Zo spomenutých pápežových slov som vyčítal veľkú dôveru, ktorú má pápež František v arcibiskupa Henryka Hosera. Akoby nám chcel povedať: Ak nie ste poslušní Mons. Hoserovi, nie ste poslušní mne, nie ste poslušní Cirkvi! V niekoľkých slovách, ktoré mi povedal som pocítil, že pápež František má Medžugorie v srdci, že mu na Medžugorí záleží a že má túžbu, aby sme všetci vážne  odpovedali na úlohu, ktorá nám je zverená. V pápežových slovách som pocítil povzbudenie, ale aj veľkú zodpovednosť, ktorú za Medžugorie všetci nesieme.“

Zdroj: Glasnik mira, medjugorje.info

Predchádzajúce

Jakov Čolo

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2018