Budúcnosť

„Ježišovi odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli pre druhých radosťou a príkladom svojho života.“  25.8.2016

 

 „Bez Boha, deti moje, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro.“ 25.7.2015

 

„Želám si, deti moje, aby sa každý z vás zaľúbil do večného života, ktorý je vaša budúcnosťa aby vám všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu Stvoriteľovi.“ 25.1.2009

 

 „Môj Syn, váš brat, mojím prostredníctvom vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život.“ 25.11.2007

Predchádzajúce

Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Svetlo Máriino. September 2020