Byť svedkami nádeje (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V novembrovom posolstve nám Panna Mária povedala: „Boh ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba, ktorý je ukrytý v novorodeniatku.“

Starec Šimon, ako čítame v Lukášovom evanjeliu, bol na sklonku svojho života osvietený a naplnený nádejou držiac v náručí dieťa Ježiša (porov. Lk 2, 25-35). On, zaťažený starobou, neupadá do zúfalstva a beznádeje, ale vedený Duchom Svätým prichádza do chrámu. Bolo mu darované v Ježišovi spoznať spásu, nielen svoju osobnú, ale celého Izraelského národa. 

Panna Mária, naša nebeská Matka, počas všetkých rokov svojich príchodov a zjavení chce v nás prebudiť nie falošnú nádej, ale vieru v Božie prisľúbenia, ktoré sama zakúsila vo svojom živote. 

Preto nám i v mnohých svojich posolstvách hovorí: „S vami som i učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej… Vy sa klaňajte a nech vaša nádej bude nádejou pre tie srdcia, ktoré nemajú Ježiša… Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka milosti… Modlite sa, aby vám Boh dal silu, aby vo vašich srdciach i životoch vždy vládla nádej a hrdosť na to, že ste Božie deti a nositelia jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci a bez budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je vašou spásou.“

Žiaľ, mnohí ľudia dnes žijú z falošných ľudských sľubov a falošnej nádeje, ktorá sa zakladá na ľudskej múdrosti a moci. Ako vidíme všetka veda, technológie, medicína a poznanie nemôžu zastaviť tento neviditeľný vírus, ktorý zastavil všetky naše plány a projekty. Tento vírus do mnohých sŕdc zasial strach a mnohí cítia akoby nemali oporu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. 

Ale kresťanská nádej sa nebojí pozemských ťažkostí ani neverí v pozemské dobrá, spolieha sa na Boha, znásobuje silu, poskytuje človeku duchovnú istotu. Ak chceme byť Boží, veriť jeho prisľúbeniam, potom musíme byť pripravení na skúšky. Jediným veľkým pokušením svätcov bolo pokušenie proti nádeji a viere. Nádej a viera sú takmer úplne identické.

Životopisci hovoria ako sv. Terézia z Lisieuxu bola na smrteľnej posteli pokúšaná proti nádeji: „ Drahá moja, naozaj si myslíš, že po smrti niečo existuje?“

Aj svätý farár z Arsu (Ján Mária Vianey), ktorý sa niekoľkokrát zbalil, aby utiekol z Arsu nie preto, že strácal vieru alebo lásku, ale preto, že nevidel žiadnu nádej. Všetci svätci si prešli týmto pokušením. 

V súčasnosti žijeme v spoločnosti, v ktorej sa pociťuje úbytok nádeje, v spoločnosti, v ktorej je mimoriadne prítomný pocit bezmocnosti i napriek vede a technológiám. Musíme sa učiť mať nádej. Existuje len jeden jediný prostriedok, ktorý posilní našu nádej a to je modlitba. Aj emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Spe salvi ( V nádeji sme spasení) píše o tom, že prvým a základným miestom ako sa učiť mať nádej je modlitba.

Modlitba je tvrdá, bolestivá a ťažká práca, ale je to jediný spôsob ako od Boha prijať to, čo má v pláne s nami. Len v modlitbe sa naše srdce môže očistiť, rozšíriť a oslobodiť od sebeckých a prízemných túžob, aby sa na nás splnili Božie túžby. Boh nikdy nikoho nepodviedol ani neboli oklamaní tí, čo svoju nádej vložili do jeho srdca a rúk. 

Modlitba: Panna Mária, ty, ktorá si blahoslavená, pretože si verila a mala nádej, ty, ktorá nám i dnes prinášaš a daruješ dieťa Ježiša, ktorý jediný môže podarovať tomuto svetu i našim srdciam tak veľmi potrebný pokoj, oroduj za nás. Uč nás veriť, modliť sa a mať nádej. Ty, ktorá si mala nádej aj vtedy, keď ju všetci stratili. Ty, Matka, ktorej pod krížom na Kalvárii srdce prebodol meč bolesti, buď blízko pri tých, ktorí trpia, ktorí sú zasiahnutí chorobou alebo smrťou svojich blížnych. Prosím ťa za všetkých, ktorí sú zúfalí, ktorí stratili nádej, ktorí sú v nebezpečenstve spáchať samovraždu, ktorí si myslia, že niet žiadneho východiska zo stavu, v ktorom sa nachádzajú. Zvlášť ťa prosím za otcov a matky, ktorí sa pozerajú na utrpenie svojich detí. Odovzdávam ti všetky choré deti, vezmi ich do svojho náručia a prines ich k Ježišovi, aby sa ich dotkol svojou milosťou, ktorá jediná ma moc uzdraviť ich telá a srdcia. Vypros rodičom milosť, ktorá ich ešte viac očistí a privedie k obráteniu, aby mohli rásť na ceste svätosti, na ktorej nachádzame zmysel a cieľ života. Amen.

Predchádzajúce

S Máriou nádej nevyhasne (Terézia Gažiová)

Ďalej

O príprave na spoveď (páter Slavko Barbarić, OFM)