1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
„Pokoj vám!“ (Jn 20, 21) – V škole Panny Márie

„Pokoj vám!“ (Jn 20, 21) – V škole Panny Márie

Od 2 . – 6. 3. 2015 sa v Medžugorí uskutočnilo medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí z 23 krajín. Tešíme sa,…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25 marec 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25 marec 2015

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam …

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

 „Drahé deti! Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od pravého poznania…

Aktuality
Maličké pôstne povzbudenie

Maličké pôstne povzbudenie

“Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Deti moje, nech je vždy vo vašich srdciach…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2 marec 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2 marec 2015

“Drahé deti! Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn. Žijete vo mne. Nosíte ma vo svojom srdci. Viete, že máte matku, ktorá vás…

Aktuality
Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Hovoriť o pôste v dnešnom konzumnom čase a mentalite znamená hovoriť o zabudnutej nábožensko-biblickej a kresťanskej téme. A zatiaľ čo v Cirkvi sa celkom vytratila nielen prax, ale aj zmysel pôstu, vo svete sa stále…

Aktuality
Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a  v modlitbe vás viesť k ceste pokoja… (fra Ljubo Kurtović)

Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a v modlitbe vás viesť k ceste pokoja… (fra Ljubo Kurtović)

Zjavenia Panny Márie sú darom Božej milosti a lásky k človeku a to nám Panna Mária potvrdzuje aj v tomto posolstve. Všetko je dar a milosť Najvyššieho. Od neho nám prichádza všetko dobro. Medžugorie je znakom, že Boh je verný…

Aktuality
„Neboj sa, ja som tu“

„Neboj sa, ja som tu“

Do Medžugoria som prvýkrát prišiel v roku 1990, keď som mal iba 10 rokov. V hĺbke srdca som pocítil prítomnosť Panny Márie. Hoci som nevedel po chorvátsky, nebolo pre mňa ťažké sledovať všetko to, čo sa tu…