1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júl 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júl 2016

„Drahé deti, moja skutočná, živá prítomnosť medzi vami by vás mala urobiť šťastnými, pretože je to veľká láska môjho Syna. On ma posiela k vám, aby som vám materinskou láskou dodala istotu. Aby ste pochopili,…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2016

„Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  25. apríl 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2016

„Drahé deti! Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a v hriešnych návykoch. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa volá, aby vaše srdcia boli nádejou…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2016

„Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2016

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marca 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marca 2016

„Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam, aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.február 2016

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.február 2016

„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.január 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.január 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, ako matka som šťastná, že som medzi vami, pretože vám chcem znovu hovoriť o slovách môjho Syna a o jeho láske. Mám nádej, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a jeho láska sú jediným…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2015

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2015

„Drahé deti, vždy som s vami, pretože mi vás zveril môj Syn. A vy, deti moje, vy ma potrebujete, hľadáte ma, prichádzate ku mne a rozveseľujete moje materinské srdce. Mám a vždy k vám budem mať lásku, k vám, ktorí trpíte, ktorí svoje…