1. Domov
  2. Rozjímania na každý deň

Kategória: 33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Rozjímania na každý deň
33. dňová príprava  k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Jozefova nevesta     Je isté, že táto modlitba ako aj samotná postava svätého Jozefa nadobudli pre dnešnú Cirkev v súvislosti s novým kresťanským tisícročím novú aktuálnosť. (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Redemptoris custos 15.8.1989)…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Chudoba v duchu

3. deň: Chudoba v duchu

Týždeň v Nazarete 3. deň: Chudoba v duchu Duchovná chudoba Zasvätenie vnútorných hodnôt V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Duchu Svätý, Príď, Oheň lásky, Príď, Otče úbohých, pohnutý mojimi…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

Týždeň v Nazarete 2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny Zasvätenie našich zmyslov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, nad medový plást a všetku inú sladkosť sladší si…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Putovanie do Nazareta

1. deň: Putovanie do Nazareta

Týždeň v Nazarete 1.deň: Putovanie do Nazareta Zriecť sa ducha sveta Zasvätenie nášho vlastníctva V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Duchu Svätý, príď, radosť večná, po tebe moja duša…