Cez Máriu s Petrom ku Kristovi

Počas uplynulého jubilejného roka fatimských zjavení sme očami Svätých Otcov sledovali zjavenia Panny Márie vo Fatime a ich význam v poslednom storočí. Každý z nich, nehľadiac na ťažkosti, sa snažil odpovedať na pozvanie Panny Márie vo Fatime a odovzdať jej posolstvo Božiemu národu.

Cirkevní historici a mariológovia nazývajú obdobie od začiatku 19. storočia až do súčasnosti Máriinou érou. Čo bolo príčinou? Z jednej strany rad zjavení PannyMárie v rôznych krajinách Európy (Paríž, Lurdy, La Salette, v 20. storočí: Fatima, …). Z druhej strany rýchly vývoj učenia Cirkvi o Božej Matke, v prvom rade vďaka pápežom.

V 19. a 20. storočí pápeži vyhlásili dve dogmy o Panne Márii a napísali o nej veľa encyklík. Európa bola preplnená vojnami a revolúciami. Vznikalo množstvo falošných učení (ateizmus, liberalizmus, relativizmus, sekularizmus…) a prenasledovania Cirkvi a pápežov. A práve v takýchto časoch Mária nenecháva svoje deti v biede.Modlitba ruženca a úcta k Panne Márii, ktorú šíria Svätí Otcovia, sa stali hlavným prostriedkom v boji proti zlu.

„Cez Máriu s Petrom ku Kristovi!“ – toto spojenie odráža dôležitosť výnimočného spojenia apoštola Petra a Márie a taktiež ukazuje cestu, ktorou Pán vedie Cirkev.

S ružencom v rukách

V očakávaní 20. storočia pápež Lev XIII. vo svojich encyklikách o Panne Márii a ruženci píše: „Ruženec je najsilnejšou modlitbou. Silu mu dodáva samotná Kráľovná neba. Je to najlepší prostriedok v boji proti falošným učeniam v Cirkvi, v spoločnosti. Ruženec je univerzitou viery a kresťanskou komunitou života.“ Odozvy tohto posolstva môžeme počuť aj neskôr pri zjaveniach vo Fatime.

Prejdime si teraz niekoľko konkrétnych zásluh, ktoré pápeži s osobitnou vďačnosťou pripisujú Fatimskej Panne Márii.

  • Pius XII.: ochrana a pomoc Portugalsku počas prenasledovania Cirkvi v 20. storočí
  • Pavol VI.: ochrana počas 2. Vatikánskeho koncilu
  • Ján Pavol II.: záchrana vlastného života, víťazstvo nad komunizmom v Rusku, ukončenie studenej vojny a pád železnej opony.

Počas 2. Vatikánskeho koncilu Panna Mária dostala titul Matka Cirkvi. Vyjadruje najdôležitejšiu úlohu Fatimskej Panny Márie a zdôrazňuje to každý pápež 20. a 21. storočia.

Boží národ s ružencom v rukách na čele so svojim pastierom, Petrovým nástupcom, sa na príhovor nebeskej Matky stal víťazom v mnohých bitkách so zlom vo vojnách, revolúciách a katastrofách posledných dvoch storočí.

fatima3Podstata fatimského posolstva v súlade s výkladom Cirkvi v súčasnosti

Ľudská hriešnosť je príčinou mnohých nešťastí. Znakom týchto časov sa stali totalitné režimy, ktoré páchali masové zločiny nielen proti kresťanom, ale proti celému ľudstvu. Cirkev na čele s pápežom prechádza svoju ťažkú krížovú cestu prenasledovaní.

V tajomstvách daných vo Fatime je symbolicky opísaný obraz sveta 20. storočia. Taktiež nám ponúkajú odpoveď na túto situáciu:

  1. Pozvanie k pokániu a obráteniu. Veď človek má vždy možnosť výberu a môže sa rozhodnúť pre dobro.
  2. Krv mučeníkov nie je zbytočná a dostáva svoju prvú odmenu spojenú s utrpením Krista.
  3. Máriine áno umožnilo Božiemu Synovi stať sa človekom. On svojím príchodom na svet nám daroval milosť spasenia hovoriac: „ja som premohol svet“ (Jn 16, 33). Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie má účasť v tomto veľkonočnom „víťazstve nad svetom“ jej Syna.
  4. Pozvanie k účasti v tomto boji a víťazstve je pozvaním pre každého človeka, ktorý spolupracuje s Božou milosťou.

Silu Božej milosti môžeme vidieť v páde totalitných režimov, v prvom rade komunizmu v Sovietskom zväze za pontifikátu Jána Pavla II.

Podľa slov sestry Lucie najdôležitejším významom tajomstiev je, aby nás upevnili vo viere a milosrdenstve. Preto prorocký obsah tajomstiev zrejme patrí do minulosti, ale jeho význam je aktuálny aj v súčasnosti, veď ľudstvo je aj naďalej sužované vojnami a vo svete namiesto ateizmu totalitných ideológii vládne ateizmus svetského humanizmu.

Podľa príkladu všetkých pápežov „fatimského“ storočia aj my môžeme každý deň zasväcovať seba, svoje rodiny, modlitbové skupiny a farnosti i celý svet Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie s vierou v to, čo povedala vo Fatime: „Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí“.

Predchádzajúce

Víťaziť s Máriou

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Pôst a vďačnosť. (Slavko Barbarić OFM)