Čas milosti

 

8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie mimoriadneho svätého Roku milosrdenstva. Pápež František vHomílii na slávnostnej svätej omši povedal: „Tento mimoriadny Rok je taktiež darom Božej milosti. Vstúpiť touto bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho milosrdenstva, v ktorom prijíma všetkých a ide každému osobne v ústrety. To on nás hľadá! To on nám prichádza v ústrety!“

Vhistórii Cirkvi sa svätý Rok slávil dvoma spôsobmi: 1) obyčajný (regulárny) spojený sokrúhlym rokom od narodenia Krista. Vhistórii ich už bolo 26; 2) mimoriadny – vyhlásený ziných dôvodov. Vhistórii ich bolo 90.

Každý rok milosrdenstva je čas milosti, obrátenia, odpustenia hriechov, obnovenia viery. Stredobodom každého svätého Roka je milosrdenstvo.

Pri otváraní tohto mimoriadneho jubilejného Roku milosrdenstva pápež František povedal: „V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život…

Nech v tomto jubilejnom roku Cirkev šíri Božie slovo, ktoré znie silno a presvedčivo ako slovo a gesto odpustenia, povzbudenia, pomoci, lásky. Nech neúnavne ponúka milosrdenstvo a nech vždy trpezlivo poskytuje útechu a odpustenie. Nech sa Cirkev stane hlasom každého muža a ženy, keď s dôverou abez prestania opakuje: „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov“ (Ž 25, 6).“ (Misericordiae vultus, 25).

Час благодаті2

Svätý Rok milosrdenstva trvá do 20. novembra 2016. Na 33. cezročnú nedeľu, 13. novembra, sa zatvoria všetky sväté brány vkatedrálnych chrámoch po celom svete avrímskych bazilikách. Vnedeľu, 20. novembra, na sviatok Krista Kráľa, bude zatvorená svätá brána vo vatikánskej bazilike sv. Petra auskutoční sa slávnostná sv. omša zatvorenia svätého Roka milosrdenstva.

„Vstúpiť touto bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho milosrdenstva, v ktorom prijíma všetkých a ide každému osobne v ústrety…“

 

 „V ten deň, keď zatvoríme svätú bránu, budeme predovšetkým naplnení vďakou voči Najsvätejšej Trojici za to, že nám darovala tento mimoriadny čas milosti. Zveríme život Cirkvi, celé ľudstvo i obrovský vesmír Kristovej vláde s prosbou, aby vylial na nás svoje milosrdenstvo ako rannú rosu a aby tak všetci mohli spoločne budovať svetlú budúcnosť. Ako vrúcne si želám, aby nadchádzajúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné uprostred nás“ – píše Svätý Otec vbule Misericordiae vultus. (Misericordiae vultus, 5).

Час благодаті3Drahí priatelia! Koľko darov svojej lásky pripravil Pán trpiacemu ľudstvu! Ďakujeme Pánovi za každý deň tohto svätého Roku milosrdenstva aza všetky milosti, ktoré chce ešte podarovať nám aj všetkým tým, ktorí ešte nespoznali jeho lásku amilosrdenstvo. Nech nám Pán ešte tento zostávajúci čas jubilejného Roku pomôže prežiť svďačnosťou azodpovednosťou za dar viery akaždý deň robiť skutky milosrdenstva arásť vláske.

Zdroje: – www.radiovaticana.com; – časopis rímskokatolíckeho kostola vKazachstane „Credo. Verím”.

 

Predchádzajúce

Účasť v nepretržitej modlitbe za pokoj

Ďalej

Katechizmus katolíckej cirkvi o pôste