„Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Homília Mons. Henryka Hosera S.A.C. počas 29. Medzinárodného modlitbového stretnutia mladých v Medžugorí, 5. augusta 2018:

„Drahí mladí priatelia!

To je otázka, ktorú si kladieme na konci nášho festivalu, ktorý bol plný emocionálnych momentov. Momentov, ktoré ste prežili pri stretnutiach, priateľských vzťahoch, ktoré medzi vami vznikli, a tak si kladieme otázku do budúcnosti: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Dnes tak, ako aj na každej sv. omši nás Pán pozýva, aby sme prijali jeho dary, ktoré sú na dvoch stoloch: na stole jeho Slova a na stole jeho Eucharistie. Obidva tieto stoly sú dôležité pri pokračovaní v našej životnej ceste – ceste, ktorá vedie ku konečnému cieľu.

Jedno africké príslovie hovorí, že ak si zišiel z cesty a nevieš, ako ďalej, spomeň si, odkiaľ si prišiel. Prišli ste z celého sveta, z rôznych kontinentov a rôznych krajín. Všetci ste veľmi rozdielni.

V jednom z dokumentov nadchádzajúcej októbrovej synody, ktorá je zasvätená mládeži sa hovorí, že máme: „Výraznú sociálnu, ekonomickú a spoločenskú nerovnosť, ktorá spôsobuje atmosféru násilia, ktoré tlačí mladých ľudí ku zločinom a obchodu s narkotikami. Vnímame tu politický systém, v ktorom dominuje korupcia, a tá ničí našu dôveru voči inštitúciám a uzákoňuje fatalizmus a nezodpovednosť. Je to situácia ozbrojených konfliktov a krajnej chudoby, ktoré vedú k migrácii za lepšou budúcnosťou. V niektorých krajinách mládež bojuje za uznanie slobodného práva, v oblasti náboženstva alebo v oblasti autonómie štátu. V iných regiónoch sociálna uzavretosť a nerovnosť vedú časť mladých do nekonečného kruhu závislostí (na narkotikách a alkohole), a tiež k sociálnej izolácii.

Na mnohých miestach vládne nezamestnanosť, marginalizácia, ktoré zväčšujú počet mladých ľudí, ktorí žijú v neistých podmienkach, a to materiálnych, spoločenských, ale aj politických.

Všetci poznáme dramatickú situáciu utečencov a emigrantov vo svete. Ich množstvo možno vyčísliť na milióny.

Na druhej strane existujú aj tzv. rozvinuté krajiny, v ktorých je materiálny blahobyt a výrazne rozvinutá spotrebiteľská mentalita, trhová diktatúra, luxusná móda ako ideál egocentrizmu a nezáujmu o druhých.

Rodiny sa rozpadávajú, ľahko sa vytvárajú nové a to bez ohľadu na záujmy detí, ktoré sa ocitajú v ťažkej situácii, v materiálnej a psychologickej biede.

Tieto regióny sú na nešťastie duchovnou púšťou, a vládne v nich osamelosť, strata významu a vzácnosti života. To vedie mladých k melanchólii, depresii a niekedy až k samovražde. Taký život je naprostým pohanstvom.

Sv. Pavol zaujal jasné stanovisko k takému spôsobu života: „Zaprisahávam vás v mene Pána, aby ste viac nežili tak, ako žijú iné národy bez zdravého rozumu.“ On nás prosí: „Vyzlečte zo seba starého človeka, ktorý žil podľa tela a obnovte sa v zmýšľaní a oblečte si nového človeka, narodeného z Boha v  spravodlivosti a svätosti pravdy.“

Drahí mladí, prišli ste zo sveta, ktorý vás z časti priťahuje a zároveň odpudzuje. Priťahuje vás všetkým tým, čo vám ponúka, reklamami, mnohými ponukami, ako žiť svoj život. Odpudzuje vás pochybnosťami a neistotou o tom, kto hovorí pravdu a kto klame? Čo z toho, čo sa vám ponúka možno považovať za dobré a čo je nebezpečné? Komu možno veriť a dôverovať?

Čas mladosti je krátkym medziobdobím medzi detstvom a zrelosťou. Potom príde staroba. Je to krátke obdobie, ale je najdôležitejšie, pretože je to obdobie základných volieb a rozhodnutí, na základe ktorých sa bude ďalej rozvíjať vaša budúcnosť.

Ak ide o nás, kresťanov, my spoznávame nášho učiteľa Ježiša Krista. Keď mu jeden z učeníkov položil otázku, akou cestou kráčať, Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ Je to krátka odpoveď, ale je v nej všetko. Verím, že počas tohto festivalu ste mohli aspoň zacítiť začiatok cesty, ktorou treba ísť.

Osobnosť Ježiša priťahuje, ale to len vtedy, keď ho poznáme.

Vypočujte si tento rozhovor: „Keď počuli tie slová, obaja učeníci išli za Ježišom. Keď sa Ježiš obrátil a uvidel ich, povedal im – čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabi, čo znamená Učiteľ, kde bývaš?“ On im povedal: „Poďte a uvidíte.“ Oni šli a uvideli, kde býva, a ostali u neho celý deň. Bolo okolo desať hodín“ (Jn 1, 37-39).

Dnes je sedem hodín večer. Ježiš sa vrátil k nám a kladie nám tú istú otázku: „Čo hľadáte?“ Koho hľadáte a prečo ho hľadáte? Ježiš – verný Učiteľ. Nemeškajte s nástupom do jeho školy. V tej škole nájdete aj učiteľku: Máriu, Božiu Matku, Máriu, Nevestu a Kráľovnú pokoja! Táto škola je viac ako svetové univerzity!  Mária neustále ukazuje na svojho syna: „Urobte, všetko, čo vám povie“, a to je odpoveď na otázku, s ktorou sme začali: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Amen.“

Predchádzajúce

29. MLADIFEST 2018 – „Žiť z Božieho slova“

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú