Ďakujem Bohu za dar modlitby (Franciska, Lotyšsko)


„… Modlitbové skupiny majú veľkú silu, vďaka nim, deti moje, vidím, že Svätý Duch pôsobí vo svete…“

/25.06.2004/

Pochválený buď Ježiš a Mária!

Chcem poďakovať Bohu za dar spoločnej modlitby a povedať vám niekoľko slov o našej modlitbovej skupine.

O modlitbových skupinách sme sa dozvedeli  v roku 2005, keď sme boli v Medžugorí. Pri návrate domov, kňaz, ktorý nás sprevádzal, povedal: „Aj my musíme založiť modlitbovú skupinu.“ A začali sme sa niekoľkí priatelia stretávať  na spoločnej modlitbe – raz v jednom dome, raz v druhom.

Modlitbové stretnutie  zvyčajne začíname modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme modlitbou na úmysly Panny Márie. Modlíme sa za Svätého Otca, za kňazov, za rodiny, za duše v očistci, za pokoj i za náš národ. Spievame piesne, delíme sa s radosťou, ktorá prichádza do našich sŕdc počas modlitby. Čítame úryvok z evanjelia a rozjímame o ňom.

Chcem sa s vami podeliť s radosťou z jednej vypočutej modlitby. V našom meste bola pošta, ktorú neskôr prerobili na nočný klub. Každé ráno, keď som išla do práce prechádzala som popri tejto budove a často som videla  na ceste ležať mladých ľudí. Vidieť to bolo veľmi bolestivé. Tak sme sa začali modliť za týchto mladých a za toto miesto. O nejaký čas klub zavreli a otvorili tam predajňu. Tešili sme sa ako deti a ďakovali sme Bohu. Matka Božia povedala, že modlitbové skupiny sú silné a my tomu veríme.

Raz k nám do skupiny prišla jedna žena. Prežívala hlbokú depresiu a veľmi dlho sa rozhodovala k nám prísť. Keď sme sa vracali domov povedala, že si ani len nepredstavovala, že sa dá deň prežiť tak dobre.

Niekedy spoločne navštevujeme chorých, starých. Niektorí z nás chodia do domovov dôchodcov a navštevujú opustených a zabudnutých…

Ďakujeme Bohu za Kráľovnú pokoja, za dar Medžugoria. Po modlitbe sa cítime ako jedna rodina a v srdciach prežívame veľkú radosť.

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Rodinám, aby boli silné v Bohu…