Dávam vám svojho Syna (pater Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária po tridsiatich siedmych rokov svojich zjavení ďakuje Pánovi. Veľa ráz hovorila, že jej Boh dovolil prísť, že ju Boh poslal sem na zem k nám. Ona aj dnes plní svoju materinskú úlohu tak, že pozýva a vedie svoje deti k prameňu pokoja a života. Všetko, čo pre nás Mária robí nás vedie ku Kristovi, jedinému Vykupiteľovi. Mária nerobí nič sama, ale nás pred ním zastupuje.

Túžba po nás, ktorí sme jej deti, ju priviedla i zdržala toľké roky, počas ktorých nás neúnavne volá a pozýva. Túži po ľudských dušiach a srdciach, ktoré chce viesť cestou obrátenia a svätosti.

Mária neustále Bohu opakovala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva sa stala počas noci v Getsemanskej záhrade. Kristus vyslovil svoje „áno“ Otcovi. Najdôležitejšie udalosti v tvojom živote sa odohrávajú vtedy, keď si ako Mária vyberieš cestu súhlasu, prijatia. Náš život vo viere sa obmedzuje na toto „áno“. Podstatou kresťanstva je neustále opakovanie Bohu: „Buď vôľa tvoja.“ Matka Božia tieto slová opakovala Bohu neustále.

Ľahšie nám je povedať, že Mária je nepoškvrnená, že bola Božou matkou, že je výnimočná a nemôžme ju nasledovať. Ale to je len výhovorka a ospravedlnenie, prečo nenasledovať jej pozvanie milosti na ceste k svätosti. Ježiš chce, aby sme nasledovali Máriino pozvanie a cestu, pretože bola radikálna v odovzdanosti sa Bohu.

Zvlášť výnimočným časom pre rast a napredovanie na ceste obrátenia a svätosti sú životné skúšky a búrky. Aby sme mohli rásť na ceste viery, potrebujeme aj kríže. Naše kríže môžu byť rôzne ako napríklad: pokušenia, starosť o budúcnosť, o zdravie, o prácu, problémy v manželstve či v rodine. Všetky kríže a životné búrky majú svoj zmysel. Je to Božie navštívenie, ktoré prinesie veľkú milosť, predovšetkým milosť dôvery.

Boh k nám neprichádza cez naše dokonalosti, ale cez naše nedokonalosti, cez naše slabosti a neschopnosti. Keď si myslíme, že sme dokonalí, pomyslíme si, že môžeme žiť aj bez Boha a vytvárame si ilúziu, že Boha nepotrebujeme. Mária, Ježišova matka a naša matka nás chce prebudiť z duchovného spánku a vytvorených ilúzií. Chce nám povedať ako sme vo všetkom závislí na Bohu. Len keď otvoríme duchovné oči, vtedy sa v nás rodí vďačnosť za všetko, čo Boh koná a chce  urobiť v našom srdci.

Učme sa žiť ako vďačné Božie deti. Ďakujme Pánovi za zjavenia a Máriinu blízkosť počas toľkých rokov. Ďakujme Pánovi za všetko pekné i ťažké v našich životoch, pretože on všetko obráti na dobro tým, ktorí ho milujú a veria mu.

Modlitba

Mária, ktorá žiješ v myšlienkami Otca, Mária, nevesta Otcových úmyslov, ktorá ma obklopuješ svojou materinskou prítomnosťou, pripomeň mi, že som bol stvorený s múdrosťou a z lásky, aby som plný vďačnosti mohol nekonečne dobrému Otcovi povedať: „Ďakujem ti, Pane, že si ma stvoril tak zázračne!“

Mária, navštív moment môjho počatia, zasväcujem ti ho. Zasväcujem ti svojho pozemského otca a svoju pozemskú matku, zasväcujem ti ich zväzok. Zasväcujem ti všetky manželské zväzky na zemi, aby človek na Boží obraz a podobu dával život s múdrosťou a z lásky. Amen.

Predchádzajúce

Radujte sa (Terézia Gažiová)

Ďalej

Oznámenie farského úradu sv. Jakuba apoštola – Medžugorie