Dnes 4. 7. 2020 pred 38. rokmi Panna Mária vyjadrila túžbu cez vizionára Ivana Dragičeviča založiť modlitbovú skupinu.

Dôležité je spomenúť, že tento deň sa oslavoval Deň bojovníkova bol to veľký komunistický sviatok.

Pri modlitbe chvál sa Panna Mária neočakávane zjavila Ivanovi a povedala mu, že chce, aby sa vytvorila modlitbová skupina a stretávala sa dvakrát týždenne a ona ju bude sprevádzať svojimi zjaveniami.

Povedala tiež, aby sme si my určili dni a čas, pretože niektorí členovia boli zamestnaní a nemohli sa vždy zúčastniť modlitby a zjavenia. Boli určené dni – utorok a piatok a stretnutia boli večer po večernej svätej omši, aby sa mohli všetci zúčastniť.

A tak modlitebná skupina na žiadosť Panny Márie išla tieto dva dni večer na Podbrdo a zhromažďovala sa na pieseň a modlitbu v určený večer okolo 22.00 hodiny.

V utorok 27. júla 1982 keď modlitbová skupina vystupovala na vrch Zjavenia z tej strany, ktorou vystupovali vizionári v prvých dňoch, na mieste, kde sa dnes nachádza prvý modrý kríž (priamo na fotografii), mal Ivan náhle zjavenie Panny Márie.

Panna Mária ho upozornila, aby s modlitbovou skupinou nevystupoval na kopec, pretože ani 200 metrov od toho miesta sa nachádzala hliadka niekoľkých policajtov, vtedajšej milície.

A tak v ten večer Panna Mária ochránila modlitbovú skupinu a Ivanovi povedala, kde by sa mohla modlitbová skupina stretnúť na modlitbu, aby nedošlo k  zatknutiu!

Jeden člen modlitbovej skupiny, Nedjeljko Brečič, po dohode s vizionárom Ivanom označuje miesto, kde Panna Mária svojim zjavením uchránila modlitbovú skupinu a postavil tam drevený kríž, ktorý má veľkosť približne 2,5 metra.

Aby ho ochránili pred dažďom a hrdzou, Nedjeljko a Ivan zobrali modrú farbu od Ivanovho otca Stanka, ktorý práve maľoval plot. Farba bola modrá, a preto sa tento kríž stal „modrým krížom“.

Po uvoľnení komunistického režimu sa modlitbová skupina stretala pri modrom kríži i v maličkom zátiší, ktoré je blízko neho vzdialené asi 15 metrov.

Od roku 1987 každý, kto chce sa môže spolu s modlitbovou skupinou zúčastniť zjavenia Panny Márie (pretože dovtedy bola skupina uzavretá a zjavenia sa mohli zúčastňovať iba členovia. Priestor na modlitby sa na tomto mieste pomaly rozširuje.

V roku 1989 so súhlasom modlitbovej skupiny, taliansky pútnik (Fausto z Bormia) nahradil drevený kríž železným, pretože drevený kríž bol spálený zo sviečok, pretože sa tam stretávali a modlili mnohí ľudia. Vedeli, že to bolo miesto, kde sa zjavuje Panna Mária.

V roku 1999 na 17. výročie modlitbovej skupiny, teda opäť 4. júla, náhle počas modlitbového programu pre skupinu zomrel jeden člen, ktorý postavil prvý modrý kríž, Nedjeljko Brečić. Členovia modlitbovej skupiny spolu s vizionárom Ivanom postavili ďalší modrý kríž v malom zákutí (vľavo na fotografii) na pamiatku zosnulého člena modlitbovej skupiny, Nedjeljka Brečiča!

A odvtedy sa pred týmto druhým krížom stretáva modlitbová skupina a odvtedy tu bývajú i zjavenia Panny Márie.

Predchádzajúce

V Medžugorí sa koná týždeň modlitieb za kňazov

Ďalej

Homília, Medžugorie, 4.7.2020