Dobre na zemi…

„Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi.“

 25.4.2016

„Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi.“

25.6.2016

„A povzbudzujte sa v dobre prostredníctvom modlitby, aby váš život na zemi bol príjemnejší.“

25.7.2017

„Deti moje, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo a nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste.“

25.7.2018

Predchádzajúce

Pokánie (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)