Dôvera v Boha Otca (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária nám vo svojich posolstvách hovorila o Bohu, ktorý je Otec a pozýva nás otvoriť svoje srdcia, k dôvere a odovzdanosti jeho vôli. Toľkokrát nám povedala, ako jej Boh dovolil byť tak dlho s nami. Všetko je od Boha. Všetko sa deje podľa jeho svätej vôli. Aj zjavenia Panny Márie sú v Božom pláne. Ako píše sv. Pavol: „My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko…“ (1Kor 8,6). Všetko svojím a rôznym spôsobom pramení z Boha Otca.

Panna Mária nás vo svojom posolstve pozýva k dôvere v Boha Otca. Na prijatie viery, teda Božieho otcovstva potrebujeme svetlo Ducha Svätého a lásku. V byzantskom obrade pred modlitbou Verím v Boha, diakon pripomenie veriacim:

„Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne mohli vyznať: Verím v Boha Otca všemohúceho.“

Evanjelia takmer na každej strane zdôrazňujú potrebu viery, aby sme sa priblížili k Bohu. Spása spočíva v poznaní Boha a bez viery je nedostupný.

Klasickým príkladom nekonečnej dôvery v Boha je Abrahám. Bol pripravený nielen prijať ako pravdu všetko, čo mu Boh povedal, ale v tom istom okamihu to aj vykonať. Viera takéhoto človeka sa páči Bohu. Ten, kto sa chce priblížiť Bohu, musí mať v neho dôveru.

V Novom zákone nachádzame Máriinu vieru. Ona je „blahoslavená tá, ktorá uverila“ (Lk 1,45).

Ani Márii nebolo ľahko. Cez archanjela jej je prisľúbené, že sa stane matkou Spasiteľa. A aj Ježišovo narodenie bolo sprevádzané spevom anjelov a uctili si ho mudrci z východu. Ale potom nastali dlhé roky každodenného života v Nazarete, bez zázrakov, zjavení a výnimočných Božích znakov. Mária všetko žila nie v nazeraní, ale vo viere. Nakoniec sa Ježišovo poslanie ako Mesiáša zavŕšilo na potupnom kríži. Niektorí cirkevní otcovia hovoria, že na Kalvárii pod krížom Mária bola pokúšaná pochybnosťami. Ale práve na Kalvárii sa naučila posledný stupeň múdrosti, múdrosť kríža. Vytrvala vo viere dokonca aj pri konfrontácii so smrťou a zdanlivou opustenosťou zo strany Boha.

Mária má odvahu pozvať nás k dôvere v Boha Otca, pretože ona prešla cestu viery tak podobnú našej ceste. Ona verila a nedala sa oklamať. Neprišla nás klamať, ale viesť cestou, ktorá vedie k životu.

Počúvnime matkin hlas a odpovedzme na jej pozvanie k modlitbe, skrze ktorú Boh aj dnes môže a chce konať zázraky v našom živote.

Мodlitba:

Panna Mária, ty, ktorá si dcérou nebeského Otca, matkou nášho Pána a nevestou Ducha Svätého veď nás Božími cestami.

Prosíme ťa, pohliadni na nás, prihováraj sa za nás, pritiahni nás k sebe, aby sme aj my sami mohli zakúsiť a stretnúť živého Boha, ku ktorému nás vedieš. Vráť nás zo všetkých našich nebezpečných a nesprávnych ciest na cestu, ktorá vedie k Bohu, prameňu života.

Ty, ktorá si sama prešla touto slzavou dolinou, neopusť svoje deti, ktoré k tebe volajú vo svojich modlitbách. Tebe odovzdávame všetkých, ktorí idú nesprávnymi cestami, všetkých, ktorí sa nachádzajú v tme a otroctve hriechu.

  Ty, matka Mária, ktorá nikdy neopúšťaš svoje deti, ktorá máš s nami trpezlivosť po všetky tie roky, modli sa s nami a pros svojho Syna za nás, aby sme sa mohli otvoriť pre novosť božského života, ktorý nám daruje. Amen.

Predchádzajúce

Majte viac dôvery V Boha (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2018