DÔVERUJTE V BOHA (Terézia Gažiová)

V jednom z nedávnych posolstiev nám Panna Mária znovu opakuje, prečo prichádza: „Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla spoznať pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo milovať.“

Svet sa nachádza v zápase dobra a zla. Naozaj pozorujeme to, o čom hovorí Mária – zlo striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a skutočnej radosti.

Niekedy sme svedkami až dramatických následkov a čítame o tom v denných čiernych kronikách.

Mária nás vedie k Bohu. „Kde je Mária doma tam satan nemôže vstúpiť. Kde je matka nepokoj nemôže mať prevahu, tam  niet strachu. Mária je bezpečná archa uprostred potopy.“- hovorí Svätý Otec František.

Máriine posolstvá sú ako dopravné značky na ceste k Bohu.

Dopravným značkám veríme. A ak ich dodržiavame jazda je bezpečná. Veríme, že Mária nám ukazuje správny smer a prevedie nás aj cez tie najnebezpečnejšie úseky domov do neba.

Žiť jej posolstvá znamená i vidieť zázraky ako v evanjeliu.

Nič nové nám nehovorí ani v dnešnom posolstve. Opakuje nám Ježišove učenie svojimi materinskými slovami.

Učí nás veriť v Boha, ktorý je naša sila, žiť jeho prikázania. Tak ako to opakoval Ježiš svojim učeníkom i ľuďom, ktorých stretal. „Tvoja viera ťa uzdravila; neboj sa len ver; nech sa ti stane tak ako si uveril; keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, mohli by ste hory prenášať…“

Pripomeňme si, čo nám Panna Mária hovorí o viere:

„Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu“ (2.10.2008).

„Hľadiac na vás s nežnosťou, cítim nesmiernu lásku, ktorá ma posilňuje v mojej túžbe priviesť vás k pevnej viere. Pevná viera vám dá radosť a potešenie na zemi a nakoniec stretnutie s mojím Synom“ (2.7.2015).

„Poznám vás, poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela. Moja viera mi dávala lásku a nádej“ (2.2.2016).

„Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života“ (2.9.2016).

„S ním je všetko ľahšie. I bolesť prežívaná s ním je ľahšia, pretože existuje viera. Viera pomáha v bolesti a bolesť bez viery privádza do zúfalstva. Prežívaná, Bohu obetovaná bolesť pozdvihuje“ (2.3.2018).

Modlime sa:

Ukrytí v tvojom srdci Mária cítime sa v bezpečí. Úplne sa ti odovzdávame, zvlášť v tých chvíľach, keď sa nás zmocňuje strach, pochybnosti, keď nenachádzame východisko, príď nám na pomoc. S tebou prosíme o dar pevnej viery a dôvery v Boha. Ďakujeme ti, že nám neustále opakuješ svoje vyznanie – milujem vás a s vami som. S tebou prosíme za tých, ktorí o tom nevedia. Amen.

Predchádzajúce

MODLITBA V DŇOCH PÔSTU

Ďalej

BOH MA POZVAL, ABY SOM VÁS VIEDLA K NEMU (páter Ljubo Kurtovič, OFM)