Dovoľme Ježišovi, aby sa narodil (Terézia Gažiová)

Mnohí sa budú počas predvianočného obdobia ponáhľať, pracovať i pripravovať sa na Vianoce tak, že nebudú mať čas na modlitbu ani na dobrú svätú spoveď, na svätú omšu a to znamená, že nebudú mať čas na stretnutie s Bohom. A ak sa neodohrá vianočná radosť, vianočný pokoj nepotrvá dlho. Skončí sa dobrým obedom, večerou alebo prijatím darčekov, ktoré pripravíme jeden druhému.

Taký pokoj sa už zajtra vytratí ako dym vo vetre. A to znamená, že Vianoce prešli bez Ježiša, bez Tvorcu pokoja. A to je pre človeka niečo strašné, pretože nepokoj ho bude večne prenasledovať na jeho nepokojných cestách a toto sa nikdy neskončí – píše páter Slavko v jednom predvianočnom rozmýšľaní.

My rozhodujeme o tom, aby sa nestala táto tragédia. Mária nám i dnes opakuje: „Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Bez Boha niet pokoja.“ Toľko úsilia niekedy vynakladáme na to, aby sme boli spokojní. Uspokojujeme sa nadbytočným jedlom, nakupovaním, cestovaním, športom, spokojní sme, keď dobre vyzeráme – v tom všetkom je ukrytá naša túžba po pokoji.

Pokoj hľadá i človek, ktorý fajčí, pije, hazarduje, priveľa času trávi na internete. To je pokoj, ktorý trvá krátko a potom znovu potrebujeme niečo urobiť, aby sme ho mali. To je pokoj nájdený na falošných cestách a vo falošných veciach.

Vo vianočných posolstvách nám Panna Mária opakuje: „Modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach narodil malý Ježiš, tvorca pokoja; On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu; Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte.“

Spomeňme si ako na Vianoce 25. decembra 2012 pri zjavení Panny Márie prehovoril malý Ježiš v jej rukách: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania.“

Pokoj máme, keď dodržiavame Božie pravidlá, keď nám srdce nič nevyčíta.

„Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. V očiach, deti moje, vidieť nepokoj, pretože ste Ježišovi nedovolili narodiť sa vo vašom živote“ – hovorí nám Mária v dnešnom posolstve.

My môžeme zmeniť pohľad našich očí. My sa rozhodujeme ako budeme pozerať. Tak veľa sa dá vyčítať z našich očí. Keď sa Ježiš narodí v našom srdci, bude sa pozerať našimi očami. Ježišov pohľad je plný lásky, stále nás dvíha, nikdy nás nespúšťa z očí, miluje, mení životy. Kto otvoril srdce pre milujúci pohľad Ježiša, zmenil sa jeho život.

Vianoce zmenili dejiny sveta a príbehy ľudí, ktorí uverili, že iba Ježiš nám môže darovať skutočný pokoj. I uprostred strašných vojen, nenávisti a žiarlivosti sa môžeme pozerať očami plnými pokoja a vydávať svedectvo o sile jeho lásky, ktorá je silnejšia ako všetko zlo. Tak ako nám to ukázal Ježiš v strašných mukách na krížovej ceste obklopený nenávisťou a žiarlivosťou. Dokazujú to mnohí svätí, mučeníci uplynulých stáročí, ale i dnešnej doby: sv. Maximilián Kolbe, Edite Stein…

Mária nám ukazuje, ako to môžeme dosiahnuť i my. Osvecuje nám cestu svojou láskou, prítomnosťou, posolstvami. Z Medžugoria sa stále ozýva jej volanie k modlitbe za drahocenný dar pokoja, ktorý môžeme vyprosiť sebe i druhým.

Ponúka nám osvedčené prostriedky: modlitbu za pokoj v srdci i v rodine. „Hľadajte ho, modlite sa a on sa vám a daruje v dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Ja som s vami a modlím sa za vás.“

Poďme s Máriou hľadať Ježiša. Keď častejšie vypneme obrazovky televízie, počítačov, mobilov, uvidíme tváre detí, manžela, manželky, starých, chorých, opustených, v ktorých je ukrytá Ježišova tvár. Keď vypneme hudbu, rádio, môžeme počuť Ježišov hlas v hlase svojho srdca i našich blížnych. Inými slovami povedané, keď sa rozhodneme hľadať Ježiša s Máriou v jej škole – nájdeme ho. Ona nás učí nachádzať ho v Svätom písme, v modlitbe, v zriekaní, v svätej spovedi, odpúšťaní, prijatí kríža, v blížnych, v prírode, v každej situácii, ktorá sa odohráva v našom živote.

Pred nami je milostivý čas očakávania narodenia Kráľa pokoja. Darujme ho Panne Márii. Ona najlepšie vie, ako a kde môžeme nájsť Ježiša, ktorý sa chce narodiť v našich srdciach a prebývať v nich i stať sa nositeľom pokoja pre druhých. Hovorí nám: „Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte!

Modlitba

Mária, s radosťou sa ti odovzdávame v tomto adventnom období. V tvojom srdci sa chceme pripravovať na Ježišove narodenie. Pomôž nám zotrvávať na modlitbách, aby sa tento čas premenil na čas modlitby za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete. Ďakujeme ti za tvoje napomenutie, že v našich očiach vidieť nepokoj. Pomôž nám rozpoznať a odstrániť to, čo nás znepokojuje a kradne pokoj nášho srdca. Zjednotení s tebou prosíme za tých, ktorých srdcia sú naplnené nenávisťou a žiarlivosťou. Rozprestri svoj materinský plášť zvlášť nad tými miestami, kde sú vojny, násilie, strach. Odovzdávame ti všetkých, ktorí blúdia týmto svetom a nenachádzajú pokoj, aby ho odkryli v narodení Ježiša. Nech Vianočný pokoj zavládne v každom srdci, rodine i v celom svete. Amen.

Predchádzajúce

„ Aby sa Ježiš mohol narodiť …“

Ďalej

On sa vám daruje v Dieťati (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)