Dovoľte Bohu, aby vás viedol cestou obrátenia (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Prvé Ježišove slová na začiatku jeho verejného účinkovania boli pozvanie k obráteniu a dôvere v jeho slovo. Panna Mária nás aj v tomto posolstve pozýva k odovzdanosti Bohu, aby nás viedol cestou obrátenia k novosti života. V mnohým predošlých posolstvách za uplynulé roky nás Mária pozývala:

„Obrátenie bude ľahké pre všetkých, ktorí ho chcú prijať. Je to dar, ktorý musíte vyprosiť pre svojho blížneho… Dnes vás chcem zahaliť svojím plášťom a viesť vás všetkých na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach… Ostávam s vami na vašej ceste obrátenia… Aj dnes vás pozývam na úplné obrátenie, ktoré je ťažké pre tých, ktorí sa nerozhodli pre Boha. Pozývam vás, drahé deti, na úplné obrátenie v Bohu. Boh vám môže dať všetko, čo od neho žiadate… Mám radosť z vášho obrátenia a ochraňujem vás svojím materinským plášťom… Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože váš život sa musí stať každodenným obrátením.

Toto sú len niektoré Máriine pozvania na obrátenie. Veľa jej posolstiev o obrátení hovorí o potrebe a dôležitosti zmeny života alebo lepšie povedané, zmeny pohľadu na to jediné podstatné a potrebné. Preto je dôležité, kde sú upriamené tvoje oči a tvoj pohľad. Existujú telesné oči, ale tak isto existujú aj oči ducha, oči srdca. Ak otvoríš duchovné oči, zbadáš, že Boh je tak blízko, tu pred tebou. Ak sa na neho zahľadíš, vtedy vstúpi do teba jeho duch i jeho sila. Ako hovorí žalm: „Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne“ (Ž 69, 33). Preto je dôležité zahľadieť sa na to, čím sa chceš stať. Dôležité je zahľadieť sa na Ježiša, ktorého nám Panna Mária daruje a ku ktorému nás vedie. Hľadieť na Ježiša znamená vidieť všetky tie zázraky, ktoré urobil a ktoré môže urobiť aj tebe. Môže ťa urobiť slobodným, radostným a naplneným človekom. Ty sa stávaš tým, na čo sa pozeráš. Je to cesta k novosti života, ktorú nám daruje Boh.

Obrátenie je cesta, proces. Na tejto ceste obrátenia je potrebné využívať prostriedky, ktoré sú  osvedčené v kresťanskej praxi a ktoré nám pripomína Panna Mária vo svojich posolstvách.

Jeden z prostriedkov je pôst, zriekanie. Pôst nám pomáha zakúsiť Boha a jeho blízkosť a tak sa stávame citlivejšími na duchovno a Božie dotyky vo svojom srdci.

Tak isto pomáha aj almužna. Mať odvahu dať, podeliť sa. Keď dávaš, zriekaš sa niečoho, čo by si využil ty sám. Tak posilňuješ svojho ducha a cítiš lásku a dobrotu. Takýmto spôsobom pociťuješ Božie pôsobenie a ako v tebe začína niečo dobré rásť.

Zvlášť dobré je aj modliť sa. Modlitba je cesta k stretnutiu sa s Bohom. Najdôležitejšie v modlitbe je vytrvať sústredený, byť si vedomý, kto som a kto je Boh. Modlitba je rozhovor. Modlitba nie je monológ. Modlitba nie je, že Bohu len rozprávame, ale je to aj počúvanie toho, čo nám chce on povedať.

To znamená odovzdať sa Bohu, aby nás viedol cestou obrátenia. Je to proces, cesta a neúnavné kráčanie za Bohom. Len tak môžeme zažiť plnosť života, ku ktorej nás Panna Mária pozýva aj v tomto posolstve.

Modlitba

Panna Mária, ty sama si rástla na ceste viery. Všetko, čo si prežívala s Bohom, všetky ťažkosti, bolesti a radosti si žila vo viere. Preto si blahoslavená, lebo si verila. Preto si Matkou, pretože si vytrvala aj v najťažších chvíľach pod krížom svojho Syna na kalvárii. Tu na kalvárii si sa stala Matkou každému človeku. Nikdy neprestaneš byť Matkou, ktorá pozýva, posmeľuje, povzbudzuje svoje deti, aby sme konečne otvorili svoje srdcia a stali sa ľuďmi obrátenia. Pomôž nám svojím príhovorom prijať vážne slová tvojho Syna Ježiša a nášho Spasiteľa. Pomôž všetkým, a zvlášť tým, ktorí sa vzdialili od prameňa života, od Boha, aby našli cestu k stretnutiu sa s Bohom, v ktorom je všetka plnosť života. Amen.

Predchádzajúce

Viac sa modliť, menej rozprávať (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. septembra 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú