Dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. M.M.

 

Keď čítame arozjímame nad posolstvami Panny Márie, máme pocit, akoby sa vracala na začiatok svojich zjavení. Toto posolstvo začína pozvaním, ktoré nám už povedala vtretí deň zjavení, 26. júna 1981: „Pokoj, pokoj, pokoj nech zavládne medzi Bohom aľuďmi amedzi ľuďmi navzájom.“

Pri svojej rozlúčkovej reči, vevanjeliu podľa Jána, Ježiš hovorí svojim učeníkom, ale aj všetkým učeníkom až do konca sveta: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje anestrachuje“ (Jn 14, 27). Vľudských dejinách neexistuje obdobie, kedy by na našej planéte zem nebolo vojny. Ani dnes niet pokoja. Vo svete je vojna. Vojna všetkých proti všetkým. Ježišovi učeníci žijú vtomto i takomto svete. Môže sa nám zdať, akoby sa Boh utiahol ztohto sveta. Akoby mlčal. Slabá ľudská pamäť sa pýta: Ježišu, zčoho si nás vykúpil? Akoby sme na tomto svete, vktorom vládne nepokoj, vojna astrach, nevideli plody tohto vykúpenia. Ale svet vojny, nenávisti azabíjania nepatrí tým, ktorí sú Ježišovi. To je svet tých, ktorí nežijú podľa jeho Ducha.

Дозвольте богові ввійти до ваших сердець

„Žijúc modlitbu, budete mať pokoj…” Panna Mária nehovorí prázdne slová, ale túto cestu kpokoju sama zakúsila. Neexistuje nijaká iná, ľahšia aširšia cesta okrem modlitby. Počúvnime Máriino pozvanie, aby sme zakúsili jej prisľúbenia vo svojom živote.

Modlitba:

Blahoslavená Panna Mária, obraciam sa ktebe, ktorá knám neúnavne prichádzaš ahovoríš nám také jednoduché anáročné slová. Vjednoduchosti tvojich slov odkrývam múdrosť života. Ty, ktorá si celá Božia, plná milosti, svojim príhovorom prebuď naše srdcia, aby túžili za tým, čo je večné, za tým, čo je Božie. Kráľovná pokoja, daruj nám pokoj, ktorý je vtvojom srdci. Ty vieš, ktorými cestami si išla, cez aké skúšky si prešla aochránila si ten pokoj, ktorý len Boh dáva. Vypros nám vytrvalosť na Božej ceste aj vtedy, ak sa nám prihodia životné ťažkosti akríže. Vypros nám dar modlitby avytrvalosti. Zvlášť ti odovzdávam tých, ktorí vo svojom srdci nosia vojnu anenávisť. Vypros im svetlo aBožiu milosť, aby zakúsili prameň pravého pokoja aplnosť života, ktorú daruje Boh. Amen.

Predchádzajúce

Modlite sa za pokoj. Terézia Gažiová

Ďalej

Zvuková nahrávka meditácie k posolstvám Panny Márie – november 2016